16 Het melden van (vermoedens van) onregelmatigheden IenM wil een integer ministerie zijn met een veilig werkklimaat. Het zo goed mogelijk bestrijden van integriteitschendingen en ongewenste omgangsvormen (belediging en discriminatie op grond van godsdienst, politieke gezindheid, ras of geslacht, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) maakt daarom deel uit van het HRM-/ARBO-beleid van het ministerie. Meldingen van (mogelijke) onregelmatigheden zijn uitermate belangrijk. IenM wil van eventueel gemaakte fouten leren en verder bieden meldingen de kans om zaken te verbeteren; onbestraſte schendingen kunnen de organisatiecultuur immers bederven. Maatgevend voor een melding is, dat sprake is van sterke vermoedens op grond van concrete (persoonlijke) constateringen. Vage vermoedens op basis van bijvoorbeeld roddel of achterklap zijn geen grond voor een melding. Uiteraard wordt elke melding zorgvuldig onderzocht. Hierbij behoort de inschakeling van externe specialistische bureaus tot de mogelijkheden. Voor klachten inzake ongewenste omgangsvormen kent IenM een centrale klachtencommissie. Zowel IenM-ambtenaren als door IenM ingehuurde externen kunnen melding maken van een integriteitschending of vermoeden daarvan. De in 2010 in werking getreden vernieuwde ‘Klokkenluiderregeling’ biedt bovendien de ruimte, dat misstanden i.c. grove integriteitschendingen ook door ex-IenM’ers (binnen twee jaar na vertrek bij het ministerie) alsnog kunnen worden gemeld. Ook misstanden bij andere overheidsdiensten dan IenM (sectoren Rijk, Politie en Defensie) kunnen worden gemeld onder voorwaarde dat men vanuit de werksituatie met die overheidsdiensten in aanraking is geweest. Voorop staat dat bij elke melding eerst de interne weg wordt bewandeld. De eerste stap is dat je een mogelijke onregelmatigheid meldt bij jouw direct leidinggevende. Is deze mogelijk betrokken bij de betreffende kwestie dan doe je de melding bij jouw naasthogere leidinggevende. Als je twijfelt om zo’n vermoeden bij de (naasthogere) leidinggevende te melden kan je dit ook doen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon mag het 28 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 49

Pagina 51

Heeft u een drukwerk, virtual paper of web folders? Gebruik Online Touch: archief digitaal bladerbaar publiceren.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication