Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 80 t/m 84 ARAR (disciplinaire straffen) • Artikel 90 en 91 ARAR (schorsingsmaatregelen) • Artikel 97b van het ARAR (voortijdig ontslag uit vertrouwensfunctie) • Artikel 98, lid e ARAR (ontslag vanwege onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf ) • Artikel 98, lid i ARAR (ontslag vanwege verstrekken onjuiste informatie bij indiensttreding of keuring) N.B. Van toepassing zijnde regelgeving inzake bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging valt hierbuiten. Het gaat hier dus alleen om regels die binnen het gezagsbereik van IenM zouden kunnen worden toegepast. Bewust integer | 27 Pagina 48

Pagina 50

Voor sportbladen, online drukwerk en cursussen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw kranten.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication