15 (ambtelijke) Ordemaatregelen en sancties Wanneer je de in deze gedragscode genoemde regels niet nakomt of ander niet-integer gedrag vertoont, wordt dat beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in privétijd kunnen plichtsverzuim opleveren, bijvoorbeeld als daardoor belangen van IenM worden aangetast. De ernst van het plichtsverzuim wordt bepaald op basis van zorgvuldig onderzoek naar de feiten en omstandigheden. Plichtsverzuim kan leiden tot disciplinaire maatregelen. De zwaarte van de disciplinaire maatregel hangt af van de ernst van het geconstateerde plichtsverzuim. De dienst heeſt de mogelijkheid ordemaatregelen te nemen om voor het onderzoek relevante informatie zoals belastend bewijsmateriaal veilig te stellen. Maatregelen als het blokkeren van de toegang tot de werkkamer of het gebouw, het blokkeren van de toegang tot (ook vanuit de thuiswerkplek benaderbare) IenM-computersystemen en inname van verstrekte bedrijfsmiddelen zoals laptop en USB-sticks zijn dan mogelijk. Bij een vermoedelijk strafbaar feit (fraude, diefstal, aannemen steekpenningen) is IenM verplicht aangiſte te doen bij het Openbaar Ministerie. Onregelmatigheden bij de aanbesteding van bouwprojecten worden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) gemeld. 26 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 47

Pagina 49

Heeft u een club blad, publitas of internet weekbladen? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift online bladerbaar publiceren.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication