11 Inkoop en aanbesteding Bij het inkopen van goederen of diensten is onafhankelijkheid van jou ten opzichte van derden zeer belangrijk. Wanneer je vanuit je functie betrokken bent bij inkoop- en aanbestedingsactiviteiten is het belangrijk dat je continu alert bent op mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door derden. Belangenverstrengeling (bijvoorbeeld inkopen bij iemand die je privé kent) moet je vermijden. Ter waarborging van zuivere inkoopprocedures kent IenM voorzieningen gericht op de scheiding van verantwoordelijkheden. Verder zijn aanbestedingsprocedures en criteria voor het contractenbeheer uitgebreid omschreven. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 62 ARAR • IenM-regels en procedures inzake inkoop, aanbesteding en contractenbeheer • Europese aanbestedingsregels conform EG-richtlijnen • Comptabiliteitswet • RWS-nota ‘Scheiding van belang’ d.d. 14/9/2007 en Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap 20 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 41

Pagina 43

Scoor meer met een online winkel in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication