10 Financiële belangenverstrengeling / bezit van en transacties met effecten Het kan zijn dat je een functie hebt waar risico’s van financiële belangenverstrengeling aan kleven. Bij het begrip financieel belang gaat het om bezit van effecten, onroerend goed, bouwgrond, financiële deelneming in bedrijven e.d. Belangenverstrengeling treedt bijvoorbeeld op wanneer je in je functie invloed hebt op subsidieverstrekkingen aan een bedrijf waar je tevens effecten van bezit of wanneer je moet adviseren over infrastructurele plannen zoals onteigeningen, die verband houden met bouwgrond die je in je bezit hebt. Verder zou je op basis van voorkennis over bijvoorbeeld een aanstaande opdracht aan een bouwbedrijf in de verleiding kunnen komen om aandelen van dat bedrijf te kopen omdat de koers van het aandeel vermoedelijk zal stijgen. Bij IenM zijn kwetsbare dienstonderdelen of individuele functies aangewezen waar zich, gezien de aard van het werkveld (subsidieverstrekking, infrastructuur, inkoop) of het soort functie (doorslaggevende invloed over beslissingen), risico’s van financiële belangenverstrengeling kunnen voordoen. Van zowel leidinggevenden als medewerkers wordt verwacht dat zij alert zijn op het voorkomen en tegengaan van dergelijke situaties. Het jaarlijkse RKW-gesprek kan daarbij helpen. Wanneer je een dergelijke aangewezen functie hebt, heb je de plicht om financiële privé-belangen die de dienst kunnen raken te melden aan je direct leidinggevende. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 61a ARAR • Wet Toezicht effectenverkeer Bewust integer | 19 Pagina 40

Pagina 42

Voor edities, online onderwijs catalogi en lesmateriaal zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw archief.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication