12 (tegengaan) Draaideurconstructie Van een draaideurconstructie is sprake wanneer een voormalig IenM’er direct of kort na zijn ontslag via bijvoorbeeld een extern adviesbureau weer door IenM wordt ingehuurd om opnieuw (dezelfde) werkzaamheden te verrichten. Ter voorkoming van een sfeer van vriendjespolitiek, oneerlijke concurrentie of schijn van belangenverstrengeling mag een IenM’er voor een periode van twee jaar na zijn ontslag via welke constructie dan ook niet worden ingehuurd bij IenM. Alléén als in relatie tot het ontslag vooraf is afgesproken, dat na het ontslag nog gedurende een bepaalde (in beginsel beperkte) tijd werkzaamheden voor IenM kunnen worden verricht, kan hiervan worden afgeweken. Inhuur van voormalige medewerkers van andere ministeries is wel toegestaan. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • BZK-brief nr. AD 1999/U-84410 d.d. 13/9/1999 Tegengaan draaideurconstructie binnen de rijksdienst • RWS-brief nr. SDG/HRM/1618 d.d. 11/12/2008 Nadere toepassingsregels over de draaideurconstructie in relatie tot het RWS-aanbestedingsbeleid Bewust integer | 21 Pagina 42

Pagina 44

Voor sportbladen, online presentaties en handleidingen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw edities.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication