Bij verzoeken om informatie van journalisten moet je, hoe onschuldig de vragen misschien ook lijken, doorverwijzen naar de Directie Communicatie of de voorlichter binnen jouw dienstonderdeel. Wordt een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) dan kent IenM daarvoor speciale procedures en WOB-coördinatoren. De coördinatie van departementale reacties vindt centraal plaats bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Informatieverstrekking aan kamerleden en/of fractiemedewerkers kan alléén met instemming van bewindspersonen plaatsvinden. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Voorschriſt informatiebeveiliging rijksdienst (Vir) • Voorschriſt informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie (Virbi) • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) • BZK-brief nr. AD 1998/U-50893 d.d. 23/9/1998 Aanwijzingen inzake externe contacten rijksambtenaren (deze aanwijzingen gelden ook voor externen) • FMC-brief nr. 2006/625 d.d. 26/1/2006 Geheimhouding/ integriteitverklaring Bewust integer | 7 Pagina 28

Pagina 30

Interactieve digi webshop, deze krant of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van e-clubbladen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication