3 Geheimhoudingsplicht Wanneer je in het kader van jouw functie bij IenM, of je nu ambtenaar bent of een ingehuurde kracht, toegang hebt tot persoonlijke gegevens van burgers of informatie waarvoor buitenstaanders belangstelling kunnen hebben (zoals bijvoorbeeld gegevens over contracten en aanbestedingen of beleidsinformatie betreffende maatschappelijk vitale en politiek gevoelige projecten) dan moet je met dergelijke informatie zeer zorgvuldig omgaan. Informatie aangeduid met het stempel “zeer geheim”, “geheim”, “confidentieel” en “departementaal vertrouwelijk” moet per definitie vertrouwelijk worden behandeld. Datzelfde geldt ook voor dossiers met persoonsvertrouwelijke of medisch vertrouwelijke informatie. Eigenlijk is het inzake álle informatie die je vanuit jouw werk bij IenM hoort of ziet belangrijk om telkens af te wegen hoe met deze informatie om te gaan. Bij twijfel kun je hier met jouw leidinggevende over praten. Vanuit zijn of haar overkoepelende kennis over de organisatie moet deze in staat zijn de inhoud van documenten qua gevoeligheid in de juiste context te plaatsen. Aanvullend kan je desnoods nog overleggen met de Beveiligingscoördinator (BVC) van jouw dienstonderdeel of de Beveiligingsambtenaar (BVA) of de Functionaris Gegevensbescherming van IenM. Ook van externen zoals consultants, interim-managers en uitzendkrachten wordt verwacht dat zij zorgvuldig met informatie omgaan. De aard van de functies die externen bekleden kan er toe leiden, dat zij geen toegang mogen krijgen tot bepaalde (voor hen te gevoelige) informatie. 6 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 27

Pagina 29

Heeft u een tijdschrift, ipaper of online magazines? Gebruik Online Touch: cursus online bladerbaar maken.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication