2 Eed/beloſte voor ambtenaren / Geheimhoudingverklaring voor externen Omdat je als ambtenaar werkzaam bent in de openbare dienst, heb je een bijzondere positie in de samenleving. In verband hiermee worden aan ambtenaren hoge integriteitseisen gesteld. Met de eed of beloſte worden deze eisen uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van IenM’ers die nieuw in dienst treden. Als je bij een ander ministerie al eerder de eed of beloſte hebt afgelegd en dit tijdens de indiensttredingsprocedure kan aantonen (bijvoorbeeld door een kopie), dan hoef je bij IenM niet opnieuw de eed of beloſte af te leggen. Als de eed/beloſte zeer lang geleden is afgelegd kan worden bepaald, dat deze aflegging moet worden herhaald. Aflegging van de eed/beloſte op basis van andere wet- en regelgeving dan het ARAR, bijvoorbeeld vanwege een aanwijzing tot buitengewoon opsporingsambtenaar, vallen buiten bovenstaande afspraak. Het is gebruikelijk dat de SG bij indienstgetreden IenM’ers de eed of beloſte afneemt. Over het algemeen gebeurt dit als onderdeel van een centraal introductieprogramma voor nieuwe IenM’ers. Externen zoals consultants, interim-managers en uitzendkrachten vallen niet onder het ARAR en leggen daarom geen eed of beloſte af. In plaats daarvan dienen zij bij de start van hun werk een geheimhouding/ integriteitverklaring te ondertekenen. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 51 ARAR • FMC-brief nr. 2006/625 d.d. 26/1/2006 Geheimhouding/ integriteitverklaring • FMC-brief nr. 2007/746 d.d. 02/09/2007 Centrale Introductiedag Bewust integer | 5 Pagina 26

Pagina 28

Interactieve digi whitepaper, deze publicatie of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van digitale gebruiksaanwijzingen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication