1 Goed ambtenaarschap Van jou als IenM’er wordt verwacht dat je je gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt. Deze algemeen geformuleerde regel wordt voor wat betreſt integriteit nader ingevuld in deze gedragscode in de vorm van algemene spelregels, waaraan elke IenM’er zich minimaal dient te houden. Aangezien niet alles tot in detail in regels en/of in procedures is te vatten, is het van belang dat je in voorkomend geval in de geest van de gedragscode handelt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld hoe in het algemeen moet worden omgegaan met werkgerelateerde zakelijke relaties. Welke werkzaamheden je ook verricht, dergelijke zakelijke relaties op het huisadres ontvangen dan wel bij hen thuis op bezoek gaan wordt ten sterkste afgeraden. Je onafhankelijkheid kan immers ter discussie komen te staan. Als je een vriendschappelijke band hebt met een werkgerelateerde zakelijke relatie wordt verwacht, dat je dit laat weten aan je leidinggevende. In onderling overleg kan worden bepaald hoe met die situatie om te gaan. De overheid dient een neutraal karakter uit te stralen, dit geldt dus ook voor de dienstgebouwen. In dat verband is het ophangen van verkiezingsposters en het houden van collectes voor goede doelen (hoe loffelijk dit streven uiteraard ook is) niet toegestaan. Privé reclame-uitingen met commerciële doeleinden zijn uiteraard in het geheel niet toegestaan. Steeds flexibelere werkvormen, waardoor je de ruimte krijgt steeds meer buiten het zicht van het management je werk te doen (verderop in dit boekje meer hierover), maken het nog belangrijker dat je je realiseert, dat je 24 uur per dag ambtsdrager bent. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 50 ARAR • BZK-brief nr. 2009/662800 d.d. 7/12/2009 Aanvulling Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk (onderdeel goed ambtelijk handelen) 4 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 25

Pagina 27

Heeft u een onderwijscatalogus, digi-magazine of internet cursussen? Gebruik Online Touch: whitepaper digitaal bladerbaar maken.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication