Leefbaar wonen en een gedifferentieerd woningaanbod Om sociale stijgers in de wijk vast te houden en nieuwe bewoners die al hoog op de sociale ladder staan van buiten de wijk aan te trekken, moet voldoende differentiatie binnen het woningaanbod worden geboden. Daarvoor is het noodzakelijk een deel van de woningvoorraad te herstructureren. Hierdoor moeten grote concentraties van armoede worden voorkomen en de integratie worden verbeterd. In de vier Haagse aandachtswijken staan in totaal ongeveer 45.000 woningen. Dit betekent dat ongeveer achttien procent van de gehele Haagse woningvoorraad in één van de aandachtswijken ligt. In eerste instantie lijkt de omvang van de fysieke ingrepen redelijk het gemiddelde van alle aandachtswijken te volgen (zie Figuur 66). In totaliteit is 3,7 procent van de voorraad in 2008 en 2009 gebouwd en 1,5 procent gesloopt. Maar gezien de omvang van de woningvoorraad in de vier aandachtswijken gaat het hier wel degelijk om grote aantallen woningen. Er zijn in de twee onderzochte jaren 650 meergezinshuurwoningen gesloopt. Daarnaast zijn er ruim 1.600 nieuwe woningen bijgekomen. Deze zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de huur- en koopsector en het gaat om ongeveer evenveel grondgebonden woningen als appartementen. Ontwikkelingen in de aandachtswijken De Haagse aandachtswijken hebben alle vier een positieve leefbaarheidsontwikkeling doorgemaakt, zo laat Figuur 67 zien. Er is binnen de wijken wel een verschil in de achtergrond van de positieve ontwikkeling te zien. In de Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal is het vooral de bevolkingssamenstelling geweest die voor de positieve ontwikkeling heeſt gezorgd. In Zuidwest heeſt de bevolkingssamenstelling daarentegen een beperkte negatieve ontwikkeling doorgemaakt. Hier is de positieve ontwikkeling vooral toe te schrijven aan de dimensies woningvoorraad, publieke ruimte en veiligheid. In Transvaal valt de relatief omvangrijke achteruitgang van de veiligheidssituatie op. Ook bij de lokale deskundigen van de gemeente overheerst het gevoel dat langzaamaan progressie wordt geboekt. Tegelijkertijd constateren de deskundigen dat het met de aanpak van de sociale problemen in de Schilderswijk niet zo voorspoedig gaat en dat in bepaalde delen van Zuidwest de problemen ernstiger zijn geworden. Indicatoren In drie van de vier aandachtswijken is de sociaaleconomische positie van de bevolking tussen 2008 en 2010 verbeterd. Alleen in Zuidwest is gemiddeld een kleine achteruitgang te zien. Gemiddeld gesproken heeſt de dimensie bevolkingssamenstelling een verbetering laten zien. Figuur 68 toont aan dat deze verbetering Figuur 67 Ontwikkeling van de leefbaarheid in de Haagse aandachtswijken tussen 2008 en 2010 en de bijdrage van de dimensies daaraan Den Haag Zuidwest Schilderswijk Stationsbuurt Transvaal -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 Ontwikkeling leefbaarheid (in leefbaarheidsklassen) 2008-2010 bevolkingssamenstelling leeſtijdsopbouw en samenhang publieke ruimte veiligheid voorzieningen woningvoorraad Saldo ontwikkeling totale leefbaarheid 96 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid 0,2 0,3 Pagina 97

Pagina 99

Voor PDF's, online flyers en archief zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication