vooral veroorzaakt wordt door een daling van de werkloosheid in de vier aandachtswijken. Daarnaast is ook het aandeel lage inkomens gedaald. Daar staat tegenover dat er een toename van het aandeel niet-westerse allochtonen te zien is geweest. De veiligheidsdimensie heeſt in de vier aandachtswijken een diverse ontwikkeling doorgemaakt. In Transvaal en de Schilderswijk heeſt de veiligheidsdimensie een negatieve ontwikkeling doorgemaakt, terwijl in Zuidwest de veiligheidsdimensie positief ontwikkeld is. Aangezien Zuidwest beduidend groter is dan Transvaal en de Schilderswijk betekent dit dat gemiddeld gesproken de vier aandachtswijken qua veiligheidsniveau gelijk zijn gebleven. Op indicatorniveau is wel sprake van verandering van de situatie. Zo is het aantal vernielingen afgenomen, terwijl de overlast en (enigszins) het aantal geweldsmisdrijven zijn toegenomen (zie Figuur 69). In hoofdstuk 3 zijn aanwijzingen gevonden dat mogelijk vanuit Den Haag Zuidwest waterbedeffecten op het gebied van de veiligheid naar de aanliggende buurten hebben gespeeld. In Figuur 70 is te zien dat de ontwikkeling van de veiligheidsindicatoren in Zuidwest overeenkomt met de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken. Dat betekent dus een afname van het aantal vernielingen en een toename van de overlast en geweldsmisdrijven. Ontwikkelingen in de zoekgebieden De belangrijkste reden om de vier Haagse aandachtswijken gezamenlijk als cases in dit onderzoek te selecteren, is dat uit hoofdstuk 3 volgde dat er aanwijzingen zijn dat er een waterbedeffect vanuit de Haagse aandachtswijken naar de rest van de regio is geweest. Binnen Den Haag zelf bleken er voor specifieke aanliggend buurten van de Stationsbuurt, Schilderwijk en Zuidwest ook dergelijke aanwijzingen te zijn. In Figuur 71 is te zien waar de potentiële ontvangstgebieden in Den Haag en de gemeenten die tot de regio Den Haag behoren liggen. Veel van deze gebieden liggen in en aan de directe omgeving van de vier aandachtswijken. Het is dus niet verwonderlijk dat in hoofdstuk 3 het aanliggend gebied in drie van de vier cases naar voren kwam als gebied waar mogelijk waterbedeffecten hebben gespeeld. Verder blijkt in het oosten van Den Haag - in en rond de wijk Mariahoeve – een aantal potentiële ontvangstgebieden te liggen. Als gekeken wordt naar de regio blijkt dat er in Zoetermeer, Delſt, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg verschillende potentiële ontvangstgebieden te vinden zijn. Figuur 68 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling in de vier Haagse aandachtswijken* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is afgenomen. Hoofdstuk 4 Cases 97 Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Aandeel Hoogopgeleiden Aandeel hoge inkomens Aandeel middeninkomens Aandeel lage inkomens Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 98

Pagina 100

Interactieve online spaarprogramma, deze catalogus of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van digi-publicaties.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication