Tabel 16 Verhuisanalyse Hatert Verhuizingen van huishoudens: binnen de aandachtswijk: buiten de aandachtswijk: waarvan naar: 24% 76% aanliggende buurten: elders in de stad: elders in de regio: 20% 64% 16% Aantal gebieden met instroom >2% waarvan naar: potentieel ontvangstgebied: gebied rond omslagpunt ‘early warning’: gebied rond omslagpunt ‘early early warning’: Voor de verhuisanalyses (zie tabel 16) is gebruikgemaakt van verhuisgegevens van de sociale huursector in Nijmegen.38 Hieruit blijkt dat ongeveer een kwart van de verhuizende lagere inkomensgroepen in Hatert zelf blijſt wonen. Van het resterende deel komt slechts een beperkt deel terecht in de aanliggende buurten. Bijna twee derde is naar een woning in de rest van de stad verhuisd. De meeste potentiële ontvangstgebieden bevinden zich overigens ook in de rest van de stad, zo bleek in de vorige subparagraaf. In de directe omgeving van Hatert zijn ze nauwelijks te vinden. Potentiële ontvangstgebieden Van de verhuizende lagere inkomensgroepen vanuit Hatert komt ruim een derde terecht in één van de potentiële ontvangstgebiedjes. De instroom in deze gebiedjes is redelijk verspreid, aangezien er maar één klein gebiedje is geïdentificeerd waar de instroom groter dan twee procent van de bevolking is geweest en waar dus enige indicaties zijn dat de instroom heeſt bijgedragen aan de neergaande leefbaarheidsontwikkeling. In Figuur 53 is te zien dat dit gebiedje in de zuid-Nijmeegse buurt Grootstal ligt. In alle andere gebieden waar de leefbaarheid een negatieve ontwikkeling (ten opzichte van de regionale trend) heeſt doorgemaakt, kan dit niet worden gerelateerd aan verhuizingen vanuit Hatert. De instroom in die gebieden is daar beperkt gebleven tot maximaal twee procent van de bevolking, wat het niet plausibel maakt dat deze heeſt bijgedragen aan de neergaande leefbaarheidsontwikkeling. 36% 27% 0% 1 1 0 Omslagpunten Van de verhuizende lagere inkomensgroepen is 27 procent terechtgekomen in één van de gebieden die zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevinden. In slechts één van deze gebiedjes lag de instroom boven de twee procent. Figuur 54 laat zien dat dit gebiedje in de buurt Sint Anna ligt. In de andere gebiedjes die zich rond dit omslagpunt bevinden is de instroom dermate beperkt gebleven, dat het niet waarschijnlijk is dat deze heeſt bijgedragen aan de leefbaarheidsontwikkeling. Uit de verhuisanalyse in het begin van deze paragraaf bleek al dat geen van de huishoudens met een lager inkomen uit Hatert terecht is gekomen in één van de gebieden die zich rond het omslagpunt ‘early early warning’ bevinden. Veiligheid In Hatert is de veiligheidssituatie tussen 2008 en 2010 iets verbeterd. Deze verbetering wordt veroorzaakt door een afname van het aantal geweldsmisdrijven en een afname van de overlast. In de potentiële ontvangstgebiedjes is slechts in één gebiedje buiten Nijmegen een toename van het aantal geweldsmisdrijven geconstateerd. Een relatie met de ontwikkelingen in de aandachtswijk is niet plausibel. In vier gebiedjes is een toename van de overlast geconstateerd. Deze liggen in Biezen, Sint Anna en Meijhorst. De achtergrond van de toename van de overlast in Biezen en Sint Anna wordt niet onmiddellijk duidelijk. In Meijhorst heeſt de toename van de overlast te maken met groeiende onrust onder de lokale jongeren.39 Deze toename heeſt echter geen relatie met de ontwikkelingen in Hatert. Volgens deskundigen van de gemeente is er alleen een waterbedef38 Voor de verhuisanalyses is gebruikgemaakt van verhuisgegevens van de sociale huursector in Nijmegen. Bestanden hiertoe zijn beschikbaar gesteld door Enserve, die deze gegevens in beheer heeſt. 39 Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010. Hoofdstuk 4 Cases 83 Pagina 84

Pagina 86

Scoor meer met een web winkel in uw catalogussen. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication