fect in het centrum van Nijmegen te zien. Hier zijn tien à vijſtien jongeren actief, die in Hatert repressief gevolgd zijn, onder meer in verband met drugshandel. De overlast die van deze jongeren in het centrum uitgaat is in de veiligheidsindicatoren (nog) niet terug te vinden. Mogelijk omdat deze overlast van recente aard is, waardoor deze op de peildatum 1-1-2010 nog niet te zien was in de cijfers. De conclusie is dat er – buiten deze jongeren in het centrum – in de onderzochte periode geen aanwijzingen gevonden zijn dat er op veiligheidsgebied waterbedeffecten zijn voorgekomen. Conclusie Hatert heeſt in de onderzochte periode maar een beperkte invloed op de omgeving gehad. Hatert is een relatief kleine wijk, en in de jaren 2008 en 2009 is maar een relatief beperkt aantal meer kansarme huishoudens vanuit Hatert verhuisd naar de rest van de stad. Van dit beperkte aantal verhuizers is ongeveer een derde terechtgekomen in één van de potentiële ontvangstgebiedjes. Uiteindelijk blijkt maar in één potentieel ontvangstgebiedje de instroom vanuit Hatert relatief substantieel te zijn. Dit gebiedje ligt niet ver van Hatert in de buurt Grootstal. Daarnaast is er één gebiedje met een relatief omvangrijke instroom gevonden, dat zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevindt. Dit gebiedje ligt iets ten noorden van de buurt Grootstal, namelijk in de buurt Sint Anna. Substantiële waterbedeffecten kunnen met deze uitkomst dus worden uitgesloten. Het wijkactieplan is er voornamelijk op gericht de sociale problematiek terug te dringen. Maatregelen als een achter-de-voordeuraanpak, het terugdringen van jongerenproblematiek en het tegengaan van de werkloosheid zullen geen verhuisstromen op gang hebben gebracht. Daarnaast is er nog een beperkte sloop van woningen geweest. De instroom in de gebiedjes in Grootstal en Sint Anna zou hieraan gerelateerd kunnen zijn, maar gezien de beperkte omvang van de sloop is dat niet waarschijnlijk. Aangezien deze gebiedjes bij elkaar in de omgeving liggen, kunnen deze uitkomsten wel aanleiding zijn om de ontwikkelingen in deze buurten in de gaten te houden. Maar duidelijke aanwijzingen dat de ontwikkeling in deze buurten te maken heeſt met het wijkenbeleid in Hatert zijn er niet. Ten slotte blijkt de veiligheidssituatie in Hatert verbeterd te zijn. Dit heeſt te maken met een afname van het aantal geweldsmisdrijven en de overlast. Er zijn echter in de onderzochte periode geen indicaties gevonden dat de verslechtering van de veiligheidssituatie in een aantal potentiële ontvangstgebiedjes samenhangt met de ontwikkelingen in Hatert. Bewijzen voor een waterbedeffect op veiligheidsgebied zijn dus niet gevonden. Wel blijkt één van deze gebiedjes in de buurt Sint Anna te liggen. Reden te meer om de Figuur 53 Instroom Hatert (als aandeel van de bevolking) in gebieden met een achterblijvende leefbaarheidsontwikkeling (ten opzichte van de regionale trend) 84 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 85

Pagina 87

Voor edities, online gebruiksaanwijzingen en PDF's zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw spaarprogramma.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication