Tabel 15 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden Verhuizingen Hatert is relatief een kleine wijk, zeker in vergelijking met de omvang van de rest van Nijmegen. Het aantal verhuizingen van lagere inkomensgroepen vanuit Hatert is in 2008 en 2009 in absolute zin dan ook beperkt gebleven. De invloed die van de kleine 0 0 0 1 4 1 0 5 stad 3 4 3 7 21 18 0 29 regio 1 0 0 0 2 2 0 3 totaal 4 4 3 8 27 21 0 37 200 verhuizende huishoudens met een lager inkomen uitgaat zal daarom vermoedelijk beperkt zijn.37 37 Lagere inkomensgroepen zijn hierbij gedefinieerd als de huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Figuur 52 De bijdrage van de ontwikkeling van de overlast aan de ontwikkeling van de Leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* overlast, t.o.v. NL2008 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 aandachtswijk zelf Hatert (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Hatert (pot. ont. rest van de stad) verschil Hatert (pot. ont. rest van de regio) Hatert * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat de overlast in Hatert is afgenomen. 82 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 83

Pagina 85

Scoor meer met een webshop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden lesboeken online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication