die in de naoorlogse periode zijn gebouwd zijn inmiddels vooral bewoond door bewoners met een zwakkere sociaaleconomische positie. Meer dan de helſt van de huishoudens moet het doen met een laag inkomen, er zijn veel uitkeringsgerechtigden en het opleidingsniveau is laag. Dat heeſt geleid tot grote sociaal-maatschappelijk achterstanden en bijbehorende problematiek.35 Om te voorkomen dat de wijk verder zou afglijden werd in 2001 het plan ‘Toekomstvisie Hatert onder de pannen’ ontwikkeld. Dit plan was uit fysieke, sociale en economische doelstellingen opgebouwd. Bij de fysieke aanpak was de doelstelling het creëren van aantrekkelijke woonmilieus en de mogelijkheid te bieden voor een wooncarrière binnen de wijk. Sociaal ging het om het versterken van de sociale samenhang in de wijk en het realiseren van een woonzorgvoorziening en zorgsteunpunten. Ten slotte werd voor de economische doelstelling getracht de werkgelegenheid te stimuleren; zorg te dragen voor een goede winkelstructuur; een goede ontwikkeling van de oude buurtwinkelcentra te waarborgen en kleinschalige bedrijvigheid te stimuleren.36 35 ‘Ongedeeld Hatert; Wijkactieplan 2008-2011’, Nijmegen: september 2007. 36 Deze toekomstvisie besloeg een periode van circa vijſtien jaar. De eerste fase liep in 2007 af. In 2007 werd Hatert aangewezen als één van de veertig aandachtswijken waar extra aandacht naar uitging. In het wijkactieplan ‘Ongedeeld Hatert’ is nadrukkelijk rekening gehouden met bovengenoemde doelstellingen uit 2001. De belangrijkste maatregelen uit het wijkactieplan zijn hieronder samengevat. Fysieke maatregelen In het wijkactieplan zijn geen extra fysieke maatregelen geformuleerd, aangezien de woningcorporaties nog 800 nieuwe woningen in de pijplijn hadden zitten. Daarnaast is het gevolg van de plannen in ‘Toekomstvisie Hatert onder de pannen’ dat er naar verwachting een grotere woningdifferentiatie naar prijsklasse ontstaat en dat een wooncarrière binnen de wijk beter mogelijk wordt. Uitbreiding van de fysieke maatregelen bestaat uit het opknappen van een verloederde flat en het tegengaan van de aankoop van panden door huisjesmelkers. In Figuur 48 wordt gekeken naar de gerealiseerde sloop en nieuw48 wordt gekeken naar de gerealiseerde sloop en nieuwKEI Centrum, ‘Nijmegen, Hatert’, http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_ id=1897&item_type=project&item_id=309 , gezien op 16 augustus 2011. wordt gekeken naar de gerealiseerde sloop en nieuwbouw in 2008 en 2009. In Hatert is de omvang van de woningvoorraad de laatste jaren gegroeid tot ruim 3.300 woningen. In totaal is in 2008 en 2009 de woningvoorraad uitgebreid met 7,3 procent nieuwe woningen. Ruim de helſt daarvan is een meergezinshuurwoning. De figuur laat zien dat de rest redelijk verdeeld is over de andere Figuur 48 Aandeel sloop/nieuwbouw in Hatert naar woningtype en eigendomsverhouding (2008-2009), bron WWI/CBS woningmutaties 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Eengezins Huur Meergezins Eengezins Koop Meergezins Toevoegingen Onttrekkingen 78 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Aandeel fysieke ingrepen Pagina 79

Pagina 81

Heeft u een uitgave, uniflip of online cursussen? Gebruik Online Touch: gids van papier naar online converteren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication