instroom vanuit De Bennekel. Aangezien de verhuisstromen niet konden worden uitgesplitst naar inkomensgroep, is het niet duidelijk of voor al deze gebieden geldt dat de neergaande leefbaarheidsontwikkeling is samengegaan met een instroom van meer kansarme bewoners uit De Bennekel, of dat het gaat om instroom van groepen met een hoger inkomen. Maar gezien eerdere analyses (zie hoofdstuk 2) aangeven dat voornamelijk lagere inkomensgroepen vanuit de aandachtswijken in de potentiële ontvangstgebieden terechtkomen, is het aannemelijk dat in een aantal van deze gebieden de neergaande leefbaarheid mede wordt veroorzaakt door een instroom vanuit De Bennekel. Daarnaast is een twaalſtal gebiedjes gevonden dat zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevindt, met een relatief substantiële instroom vanuit De Bennekel. De hierboven aangehaalde mitsen en maren gelden nog sterker voor deze gebieden, aangezien de leefbaarheid hier beter is dan in de potentiële ontvangstgebiedjes, en de kans dat het om een instroom van hogere inkomensgroepen gaat daardoor groter is. Desondanks zijn dit wel gebiedjes die vermoedelijk een minder prominente plaats innemen in het beleid, maar waar de uitkomsten aanleiding kunnen zijn om de ontwikkeling met meer belangstelling te volgen, aangezien het gevaar bestaat dat ze in een neergaande spiraal van leefbaarheidsontwikkeling terechtkomen. Datzelfde kan gezegd worden van de drie Figuur 47 Leefbaarheid in Nijmegen en in de aandachtswijk Hatert gebiedjes rond het omslagpunt ‘early early warning’ met een relatief omvangrijke instroom, zij het dat de leefbaarheidssituatie nu nog beter is dan in de ‘early warning-gebieden’, en er dus nog meer tijd en ruimte is voordat leefbaarheidsproblemen de kop op zullen steken als de gebieden in een neergaande spiraal terechtkomen. De gemiddelde veiligheidssituatie is in De Bennekel achteruitgegaan, voornamelijk als gevolg van een toename van de overlast. Er is echter wel sprake van een afname van het aantal geweldsmisdrijven, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze zich verplaatst hebben naar gebieden buiten De Bennekel. 4.5 Hatert (Nijmegen) Oorspronkelijk is Hatert een dorp aan de rand van Nijmegen. Door de nieuwbouw van circa 3.500 woningen vanaf de jaren zestig is Hatert een wijk van Nijmegen geworden. Hatert is qua woningbouw een diverse wijk. In het noordelijk deel zijn voornamelijk koopwoningen te vinden. Het zuidelijk deel bestaat daarentegen voornamelijk uit goedkope laagbouw huurwoningen. Ten slotte zijn aan de randen van de wijk grote etagecomplexen gebouwd. Wijkaanpak In Hatert is veel sociale woningbouw (circa 75 procent), zeker in vergelijking met de rest van Nijmegen. De veelal monotone woningen *bron: Leefbaarometer 2010 Hoofdstuk 4 Cases 77 Pagina 78

Pagina 80

Interactieve digi vakblad, deze weekblad of rapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van digitale PDF's.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication