Omslagpunt ‘Early Warning’ In twaalf gebieden die zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevinden, is de instroom vanuit De Bennekel meer dan twee procent geweest. Een aantal van deze gebieden ligt in de andere aandachtswijken Woensel West en Doornakkers. Verder ligt in het westen van Eindhoven een aantal grotere gebieden van dit soort in de buurten Drents Dorp, Strijp en Lievendal. In de omgeving van De Bennekel zijn in de buurten Genderdal en Hanevoet gebieden te vinden met een relatief substantiële instroom. Ten slotte zijn er nog gebieden geïdentificeerd in Gunterslaer, Burghplan en ’t Hofke. Omslagpunt ‘early early warning’ De verhuisanalyses hebben drie gebiedjes geïdentificeerd, die rond het omslagpunt ‘early early warning’ liggen en die te maken hebben gehad met een instroom die groter is dan twee procent van de bevolking. Twee van deze gebiedjes liggen in de aan De Bennekel grenzende Schrijversbuurt. Een derde ligt aan het Gerardusplein. Conclusie De regio Eindhoven is relatief hard getroffen door de economische crisis. De werkloosheid is er meer opgelopen dan in de rest van het land. De Bennekel heeſt daardoor een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat betekent niet dat De Bennekel niet voor waterbedeffecten heeſt gezorgd. Buiten het gegeven dat onder de zittende bevolking de werkloosheid is toegenomen, zijn er aanwijzingen gevonden voor een beleidsgerelateerde uitstroom vanuit De Bennekel naar gebiedjes in de stad die zich ongunstig hebben ontwikkeld. De wijkaanpak heeſt voornamelijk een sociale insteek. Maatregelen om de sociaaleconomische problematiek aan te pakken, de bevordering van het eigenwoningbezit en investeringen in actief burgerschap zorgen op zichzelf niet voor verplaatsing van de bevolking of veiligheidsproblemen. Maar ondanks dat grootschalige fysieke ingrepen geen onderdeel van het wijkactieplan waren, zijn er wel 210 meergezinshuurwoningen in deze periode gesloopt. Dit komt neer op vijf procent van de voorraad. Deze sloop van woningen zal een verhuisstroom met zich mee hebben gebracht. De meeste verhuizende bewoners (90%) vanuit De Bennekel hebben buiten de aandachtswijk hun nieuwe woning betrokken. Daarvan is slechts een beperkt deel in één van de potentiële ontvangstgebiedjes terechtgekomen. Dit zal vermoedelijk samenhangen met het gegeven dat de verhuisstromen niet konden worden uitgesplitst naar inkomensgroep. In de verhuisanalyse zijn ook meer kansrijke verhuizers opgenomen, die voor een deel in de buurten met een betere leefbaarheid terecht zijn gekomen. In totaal zijn in de rest van de stad zeventien gebiedjes gevonden met een relatief sterke Figuur 46 Instroom uit De Bennekel (als aandeel van de bevolking) in gebieden rond omslagpunt ‘early early warning’ 76 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 77

Pagina 79

Voor vaktijdschriften, online vakbladen en studiegidsen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaven.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication