Het gebied om naar waterbedeffecten te zoeken besloeg het aanliggend gebied en de rest van de stad. Ongeveer de helſt van de huishoudens die uit de wijk vertrekken komt in dit zoekgebied terecht. Daarvan komt veertien procent terecht in één van de potentiële ontvangstgebieden, zestien procent in een gebied dat zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevond en twee procent in een gebied rond het omslagpunt ‘early early warning’. Potentiële ontvangstgebieden Zeventien van de 44 potentiële ontvangstgebiedjes hebben te maken gehad met een relatief substantiële instroom, die meer dan twee procent van de bevolking beslaat (zie Figuur 44). In de directe omgeving van De Bennekel zijn in de buurten Genderdal en Hagenkamp van dit soort gebiedjes te vinden. Volgens de gemeente neemt in Genderdal de leefbaarheidsproblematiek toe. Er is met name een toename van de sociale opgave, bijvoorbeeld in de vorm van schulden en gezondsheidsproblematiek. Maar de gemeente heeſt de indruk dat de problemen niet zozeer te maken hebben met een instroom vanuit Bennekel. Andere potentiële ontvangstgebiedjes met een relatief hoge instroom zijn te vinden in de buurten Het Ven, Drents Dorp, Mensfoort, Tempel, ’t Hofke en de wijk Stratum. In één van de andere aandachtswijken – namelijk Doornakkers – is een omvangFiguur 45 Instroom uit De Bennekel (als aandeel van de bevolking) in gebieden rond omslagpunt ‘Early warning’ rijk gebied te vinden met een sterke instroom vanuit De Bennekel. In deze gebieden is enige aanleiding om te vermoeden dat de negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid samenhangt met de instroom vanuit De Bennekel. De plausibiliteit van deze samenhang is wel zwakker in vergelijking met de gebieden in de andere cases met een relatief substantiële instroom vanuit de bijbehorende aandachtswijk, aangezien het hier ook om verhuizingen van meer kansrijke huishoudens kan gaan. In de andere cases is enkel gekeken naar verhuizingen van lagere inkomensgroepen. De kans dat meer kansrijke huishoudens leefbaarheidsproblemen met zich meebrengen is kleiner dan voor huishoudens met meer sociaaleconomische problemen. De lokale deskundige ziet overigens op het moment geen duidelijke waterbedeffecten. Maar gezien de instroom in bepaalde gebieden kan enige extra aandacht nuttig blijken te zijn. Verspreid over de stad liggen nog verschillende potentiële ontvangstgebieden waar de instroom dermate beperkt is (kleiner dan twee procent) dat het onwaarschijnlijk is dat deze instroom heeſt bijgedragen aan de negatieve ontwikkeling. Hoofdstuk 4 Cases 75 Pagina 76

Pagina 78

Heeft u een editie, onlinebook of digi uitgaves? Gebruik Online Touch: lesmateriaal digitaal zetten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication