In Figuur 43 is te zien waar de potentiële ontvangstgebieden met een negatieve ontwikkeling zich in Eindhoven bevinden. In de directe omgeving van De Bennekel zijn verschillende van die potentiële ontvangstgebieden te vinden. Maar ook in veel andere delen van de stad zijn gebieden te vinden waar de leefbaarheid in al kwetsbare gebieden een negatieve ontwikkeling heeſt doorgemaakt. Het gaat niet alleen om gebieden in de twee andere Eindhovense aandachtswijken Doornakkers en Woensel West, maar ook om gebieden in Woensel Noord, Woensel Zuid, Strijp, de Binnenstad, Stratum en ’t Hofke. Indicatoren De indicaties voor het vóórkomen van waterbedeffecten betreffen alleen de dimensie bevolkingssamenstelling. Wanneer naar de ontwikkelingen op de indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling wordt gekeken, is er op het totaal van de potentiële ontvangstgebieden per zoekgebied geen opvallende ontwikkeling te zien die op het vóórkomen van waterbedeffecten naar het totaal van deze gebieden duiden. Per gebiedje zijn er echter wel degelijk ontwikkelingen te zien die op een waterbedeffect kunnen duiden, zo blijkt uit Tabel 11. In bijna alle potentiële ontvangstgebieden is de werkloosheid toegenomen. Op de andere indicatoren hebben de meeste gebieden geen verslechtering laten zien. Uitzondering is het aantal hoogopgeleiden dat in 18 gebiedjes is afgenomen. Figuur 43 Potentiële ontvangstgebieden met een negatieve ontwikkeling in Eindhoven en omgeving 72 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 73

Pagina 75

Interactieve digi-handleiding, deze spaarprogramma of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van e-maandbladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication