Tabel 11 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden 0 0 0 0 2 0 0 2 In de vorige subparagraaf is gebleken dat het aantal geweldsmisdrijven in De Bennekel is afgenomen. Dat heeſt er in ieder geval niet voor gezorgd dat deze in de potentiële ontvangstgebiedjes in het aanliggend gebied en de rest van de stad zijn toegenomen. In de regio zijn er wel drie van dit soort gebiedjes te vinden, maar er zijn stad 17 5 1 3 38 3 0 39 regio 1 1 0 0 2 2 0 3 totaal 18 6 1 3 42 5 0 44 geen aanwijzingen gevonden dat de ontwikkelingen in de aandachtswijk en deze gebiedjes met elkaar samenhangen (zie Tabel 12). Tabel 12 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie veiligheid aanliggend toename geweldmisdrijven totaal gebieden 0 2 Verhuizingen Om een relatie te leggen tussen de potentiële ontvangstgebiedjes en De Bennekel wordt in deze paragraaf gekeken naar verhuizingen vanuit De Bennekel naar deze gebiedjes. In tegenstelling tot de andere cases wordt hierbij niet enkel gekeken naar verhuisstromen vanuit de sociale huursector, maar naar de totale verhuisstromen.33 stad 0 39 regio 3 3 totaal 3 44 Uit tabel 13 blijkt dat veruit het grootste deel van de verhuizende huishoudens uit De Bennekel terechtkomt in een woning buiten de wijk. Slechts tien procent blijſt binnen de wijk woonachtig. Van de mensen die buiten de wijk een woning vinden komt zeven procent terecht in een aanliggende buurt van De Bennekel, ongeveer veertig procent heeſt een woning betrokken in de rest van de stad, en 52 procent vertrekt uit de stad, hetzij naar een gemeente in de omgeving, hetzij naar een gemeente in de rest van het land.34 33 Deze verhuisstromen zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van Eindhoven. Uit het GBA is echter geen selectie van lagere inkomensgroepen te maken, waardoor in deze paragraaf gekeken wordt naar verhuizingen van alle huishoudens, zowel lagere als hogere inkomens. Hierdoor is de plausibiliteit dat de neergaande leefbaarheidsontwikkeling samenhangt met de instroom van kansarme huishoudens minder sterk dan wanneer enkel gekeken wordt naar de instroom van lagere inkomensgroepen. 34 Van de mensen die uit de gemeente Eindhoven vertrekken is niet bekend waar ze terechtkomen. Aangezien de indicaties voor waterbedeffecten zich beperkten tot het aanliggend gebied en de rest van de stad, is dat voor de analyses in deze paragraaf ook niet noodzakelijk. Hoofdstuk 4 Cases 73 Pagina 74

Pagina 76

Heeft u een spaarprogramma, pageflip of online reclamefolders? Gebruik Online Touch: uitgave digitaal bladerbaar uitgeven.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication