Ontwikkelingen in de wijk In De Bennekel is tussen 2008 en 2010 de leefbaarheid gemiddeld gesproken teruggelopen. Op dimensieniveau moet de verklaring van deze achteruitgang worden gezocht in een verminderde sociaaleconomische positie van de bevolkingssamenstelling. Ook de veiligheidssituatie is iets achteruitgegaan (zie Figuur 5). Indicatoren Een flink deel van deze achteruit hangt samen met macro-ontwikkelingen. Uit de publicatie ‘Leefbaarheid in Balans’ is gebleken dat in Eindhoven de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 iets is achteruitgegaan, voornamelijk als gevolg van de economische crisis.32 De crisis is in de traditionele industrie van Eindhoven harder aangekomen dan in de rest van het land, waardoor de werkloosheid sterker is opgelopen en tegelijkertijd de leefbaarheid achteruit is gegaan. Het vermoeden bestaat dat deze ontwikkeling een tijdelijk fenomeen is, aangezien het UWV inmiddels heeſt gerapporteerd dat de werkloosheid in Eindhoven weer is afgenomen. 32 Leidelmeijer, K., G. Marlet, R. Schulenberg en C. Woerkens, ‘Leefbaarheid in Balans’, RIGO en Atlas voor gemeenten i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken/WWI, juli 2011. Figuur 42 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie veiligheid* 0,006 0,004 0,002 0,000 -0,002 -0,004 -0,006 -0,008 -0,010 -0,012 -0,014 Figuur 41 laat zien dat het voornamelijk de toename van de werkloosheid is die de negatieve ontwikkeling van de dimensie bevolkingssamenstelling heeſt bepaald. Daarnaast is er sprake geweest van een lichte toename van het aandeel niet-westerse allochtonen. De ontwikkelingen op de andere indicatoren zijn – in vergelijking met deze twee indicatoren – redelijk beperkt gebleven. Figuur 42 laat zien dat de achteruitgang van de veiligheidssituatie in De Bennekel voornamelijk gedreven wordt door een toename van de overlast en een klein deel door een toename van het aantal vernielingen. Tegenover deze verslechtering staat een afname van het aantal geweldsmisdrijven. Ontwikkelingen in de zoekgebieden In hoofdstuk 3 is het aanliggend gebied en de rest van de stad geïdentificeerd als zoekgebied van mogelijke waterbedeffecten vanuit De Bennekel. In het aanliggend gebied bleken er indicaties te zijn op het gebied van de bevolkingssamenstelling. In de rest van de stad zijn niet alleen indicaties gevonden op het gebied van de bevolkingssamenstelling, maar ook op het gebied van de veiligheid. * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aantal geweldsmisdrijven is afgenomen. Hoofdstuk 4 Cases 71 Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Geweldsmisdrijven Openbare orde Auto-inbraak Overlast Vernielingen Pagina 72

Pagina 74

Heeft u een sportblad, virtual paper of digi-publicaties? Gebruik Online Touch: club blad naar een online publicatie omzetten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication