Tabel 9 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend 4 afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden 1 1 2 9 4 0 11 In de Bijlmer heeſt niet alleen de overkoepelende dimensie veiligheid tussen 2008 en 2010 geen verbetering laten zien, uit de vorige subparagraaf bleek dat er ook geen verbetering op de vijf achterliggende indicatoren is geweest. Dat betekent dat er geen indicaties zijn dat veiligheidsproblemen zich in deze periode vanuit de Bijlmer hebben verplaatst. stad 23 30 25 41 110 43 0 137 Verhuizingen In deze paragraaf worden relaties tussen de Bijlmer en de potentiële ontvangstgebieden met een neergaande leefbaarheidsontwikkeling gelegd, door middel van verhuisstromen tussen beide. In de verhuisanalyse wordt gekeken naar verhuisgegevens van lagere regio 20 12 25 11 71 53 0 102 totaal 47 43 51 54 190 100 0 250 Figuur 36 Bijdrage van de ontwikkeling van het aandeel hogere inkomens aan de ontwikkeling van de Leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* inkomens meer dan 2x modaal, t.o.v. NL2008 -0,007 -0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,002 0,003 aandachtswijk zelf Bijlmer (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 Bijlmer 2010 (pot. ont. rest van de stad) verschil Bijlmer (pot. ont. rest van de regio) Bijlmer * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat in de aandachtswijken het aandeel hogere inkomens is toegenomen. Hoofdstuk 4 Cases 65 Pagina 66

Pagina 68

Scoor meer met een online winkel in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication