potentiële ontvangstgebieden geïdentificeerd. Ten slotte wezen de analyses op specifieke buurten in de rest van de regio waar eventueel waterbedeffecten een rol hebben gespeeld. In de regio Amsterdam zijn in de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Almere potentiële ontvangstgebieden zichtbaar. Indicatoren De indicaties voor het vóórkomen van waterbedeffecten in het aanliggend gebied van de Bijlmer spelen op de dimensie bevolkingssamenstelling. Binnen die dimensie valt vooral de ontwikkeling van de indicator hoge inkomens (meer dan twee keer modaal) op. In de Bijlmer zelf is het aandeel hogere inkomens toegenomen, terwijl dat in de potentiële ontvangstgebiedjes in het aanliggend gebied en de rest van de stad is afgenomen. Deze toename kan samenhangen met de nieuwbouw in de Bijlmer, waardoor deze specifieke groep mogelijk interessante woningen in de wijk kon vinden. In totaal zijn er in de regio 250 potentiële ontvangstgebiedjes geïdentificeerd, waar de leefbaarheid zich minder gunstig ontwikkeld heeſt. In tabel 9 staat weergegeven hoeveel van deze gebiedjes op de indicatoren op de dimensie bevolkingssamenstelling een verslechtering hebben doorgemaakt. Alle potentiële ontvangstgebiedjes hebben op minstens één van de Figuur 35 Potentiële ontvangstgebieden met een negatieve ontwikkeling in Amsterdam en omgeving indicatoren uit de dimensie sociaaleconomische bevolkingssamenstelling een achteruitgang doorgemaakt, zo laat tabel 9 zien. In 190 van de 250 gebiedjes is de werkloosheid substantieel toegenomen. In veertig procent van de gebiedjes is het aandeel niet-westerse allochtonen gestegen. Van de elf potentiële ontvangstgebieden die in het aanliggend gebied gevonden zijn, geldt voor negen gebieden dat het aandeel niet-werkende werkzoekenden is toegenomen. Deze toename kan twee oorzaken hebben. Ofwel onder de zittende bevolking is de werkloosheid toegenomen, ofwel er is een instroom van werklozen geweest. Slechts in één aanliggend potentieel ontvangstgebiedje is het aandeel hoge inkomens substantieel afgenomen. Aangezien de elf gebiedjes gemiddeld genomen een afname hebben laten zien, zal er in (sommige) andere gebiedjes ook sprake zijn van een afname. Maar deze afname is dan beperkt gebleven. In de volgende paragraaf wordt gekeken of er een relatief substantiele instroom in de potentiële ontvangstgebiedjes vanuit de Bijlmer is geweest. 64 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 65

Pagina 67

Heeft u een gids, publitas of digitale whitepapers? Gebruik Online Touch: reclamefolder digitaal bladerbaar maken.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication