Figuur 33 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie bevolkingssamenstelling* -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen is toegenomen. Figuur 34 Bijdrage aan de ontwikkeling van de leefbaarheid 2008-2010 van indicatoren uit de dimensie veiligheid 0,006 0,004 0,002 0,000 -0,002 -0,004 -0,006 -0,008 -0,010 -0,012 -0,014 * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aantal geweldsmisdrijven is toegenomen. Hoofdstuk 4 Cases 63 Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Bijdrage aan ontwikkeling leefbaarheid Geweldsmisdrijven Aandeel Hoogopgeleiden Openbare orde Aandeel Hoge inkomens Auto-inbraak Aandeel Midden inkomens Overlast Aandeel Lage inkomens Vernielingen Aandeel werklozen Aandeel allochtonen Pagina 64

Pagina 66

Voor magazines, online whitepapers en boeken zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw PDF-en.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication