3.6 Samenvatting In dit hoofdstuk is in drie zoekgebieden rond de veertig aandachtswijken gezocht naar indicaties van waterbedeffecten, namelijk in het aanliggend gebied, in de rest van de stad en in de rest van de regio. De uitkomsten van deze zoektocht worden hieronder per type zoekgebied besproken. Ontwikkelingen aanliggende buurten Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er tussen de aandachtswijken en het aanliggend gebied een systematisch waterbedeffect speelt. Sterker nog, er blijkt zelfs een positieve samenhang te zijn tussen de leefbaarheidsontwikkeling in de aandachtswijk en de leefbaarheidsontwikkeling in het aanliggend gebied. Met andere woorden, hoe beter de leefbaarheidsontwikkeling in een aandachtswijk, hoe beter de ontwikkeling in het aanliggend gebied. Bij een systematisch waterbedeffect zou eerder een omgekeerde samenhang worden verwacht: hoe beter de ontwikkeling in de aandachtswijk, hoe slechter de ontwikkeling in het aanliggend gebied. Een tweede reden om een systematisch waterbedeffect naar aanliggende buurten uit te sluiten is dat het merendeel van de aanliggende zoekgebieden zich positief ontwikkeld hebben ten opzichte van de regionale trend. Bij een systematisch waterbedeffect zou worden verwacht dat de meeste aanliggende gebieden juist een negatieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Dat er geen aanwijzingen gevonden zijn voor een systematisch waterbedeffect, betekent niet dat er in specifieke gebieden geen waterbedeffecten zijn voorgekomen. In dit hoofdstuk zijn voor een aantal aandachtswijken aanwijzingen gevonden dat een waterbedeffect heeſt bijgedragen aan de neergaande leefbaarheidsontwikkeling in het aanliggend gebied van de aandachtswijk. Het gaat hier om het aanliggend gebied van de volgende aandachtswijken: Doornakkers, Woensel-West en De Bennekel (Eindhoven), de Bijlmer (Amsterdam), Poelenburg (Zaanstad), Nieuwland (Schiedam), Wielwijk/Crabbehof (Dordrecht), Overschie (Rotterdam) en de Hoogte (Groningen). Voor deze negen gevallen geldt dat er aanwijzingen gevonden zijn dat de leefbaarheidsontwikkeling in het aanliggend gebied voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de dimensies sociaaleconomische bevolkingssamenstelling en/of de veiligheidssituatie. Uit dit lijstje zijn vanuit Wielwijk/Crabbehof en Poelenburg relatief veel niet-werkende werkzoekenden naar het aanliggend gebied verhuisd. Ten slotte is gekeken of er specifieke gebiedjes in de omgeving van een aandachtswijk zijn waar op kleinschalig niveau mogelijk een waterbedeffect heeſt gespeeld. Voor verschillende Rotterdamse en Haagse aandachtswijken geldt dat dit aan de hand zou kunnen zijn. Ook Overdie (Alkmaar) en Velve-Lindenhof (Enschede) kwamen hieruit naar voren. Figuur 30 Ontwikkeling gemiddelde leefbaarheid aandachtswijken en zoekgebied rest van de regio 2006-2008 (indicatie 1a)* Gemiddelde ontwikkeling + 0,5 SD selectielijn Zaanstad Schiedam meest positieve ontwikkeling aandachtswijk t.o.v regio Dordrecht Amsterdam Rotterdam Arnhem Den Haag *Deze figuur is afkomstig uit de nulmeting, maar met de aangepaste selectiemechanisme, zoals beschreven in paragraaf 2.5 54 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Ontwikkeling elders in de regio t.o.v. trend Gemiddelde ontwikkeling - 0,5 SD Pagina 55

Pagina 57

Interactieve internet webshop, deze club blad of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van online rapporten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication