Tabel 6 Indicaties voor potentiële waterbedeffect in de delen van het zoekgebied elders in de regio met een leefbaarheid t/m matig positief Selectie algemene analyse Selectie algemene analyse ontwikkeling samenstelling bevolking Indicatie Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Den Haag Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Heerlen Leeuwarden Maastricht Nijmegen Rotterdam Schiedam Utrecht X X X X X X 1a 2a Selectie algemene analyse ontwik keling veiligheid Relatief veel bewoners in minder gunstige ontwikkelende gebieden 2c 1b Ontwik keling in speci fieke buurten minder gunstig Verhuisstroom nww-ers 1c 2b X X X X X Verschil met nulmeting Afsluitend wordt het verschil met de uitkomsten in de nulmeting (‘Waterbedeffecten van het wijkenbeleid: nulmeting’) beschreven. Figuur 30 geeſt de uitkomsten van de analyses van de ontwikkeling tussen 2006 en 2008 volgens de aangepast selectiecriteria op indicatie 1a weer. Te zien is dat er in de periode 2006-2008 acht regio’s zijn waar mogelijk waterbedeffecten vanuit de aandachtswijken gespeeld hebben. Dat is meer dan de drie regio’s waar dat voor de jaren van 2008 tot 2010 geconstateerd is. Wanneer de indicaties voor kleinschalige waterbedeffecten (indicaties 1b en 1c) hieraan worden toegevoegd blijkt dat er van 2006 tot 2008 voor in totaal elf regio’s aanwijzingen voor waterbedeffecten gevonden zijn, terwijl in de periode 2008-2010 voor in totaal zes regio’s aanwijzingen zijn. Op de dimensie veiligheid (indicaties 2c) is het aantal regio’s met indicaties met drie gelijk gebleven ten opzichte van de nulmeting. Op de dimensie bevolkingssamenstelling (indicatie 2a) is een kleine afname te zien van negen naar zeven regio’s. X X X X De conclusie uit deze vergelijking is dus dat wijkenbeleid niet heeſt geleid tot een toename van waterbedeffecten in het zoekgebied ‘rest van de regio. Sterker nog, er zijn zelfs minder regio’s met indicaties gevonden. Het waterbedeffect in de regio lijkt dus eerder te zijn afgenomen. X X Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 53 Pagina 54

Pagina 56

Interactieve web archief, deze publicatie of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar uitgeven van digi-reclamefolders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication