2.4 Afbakening zoekgebieden Er wordt in dit onderzoek gezocht naar waterbedeffecten in verschillende soorten gebieden in de omgeving van de aandachtswijken. Voor iedere aandachtswijk wordt gekeken naar mogelijke effecten in de volgende typen zoekgebied: • aanliggende buurten: buurten12 die grenzen aan de aandachtswijk, inclusief de buurten die deel uitmaken van eventueel aangrenzende aandachtswijken. Daarbij wordt enige marge bij het criterium ‘fysiek grenzen’ aangehouden om te komen tot een plausibele identificatie van wat we als aangrenzende buurten beschouwen13 . • de rest van de stad (exclusief de aandachtswijk zelf en het aanliggend gebied, maar inclusief eventuele andere aandachtswijken). Negatieve verplaatsingseffecten hoeven zich niet te beperken tot het aanliggende gebied, maar kunnen zich ook op grotere afstand voordoen. In de publicatie ‘Leefbaarheid door de tijd’ komt bijvoorbeeld naar voren dat het opknappen van het centrum en stadsranden van Utrecht het gevolg heeſt gehad dat deze gebieden minder toegankelijk werden voor lagere inkomensgroepen. Hierdoor moesten deze groepen hun heil in Overvecht gaan zoeken, met negatieve leefbaarheidsontwikkelingen tot gevolg.14 • De rest van de regio (de gemeenten in de omgeving, exclusief de stad waarin de aandachtswijk ligt). De verplaatsing van problemen hoeſt zich niet te beperken tot de gemeentegrenzen, het is denkbaar dat in een gemeente een gebied last heeſt van een waterbedeffect als gevolg van ingrepen in een of meer aandachtswijken in een naburige gemeente. Hierbij wordt de analyse niet beperkt tot de buurgemeenten, maar wordt gekeken naar de gemeenten die substantiële economische en sociale relaties met de stad waarin de aandachtswijk ligt onderhouden.15 Voor de sociale 12 13 Buurten zijn gedefinieerd volgens de CBS-buurtindeling. De veertig aandachtswijken zijn gedefinieerd als pc4-gebieden. De pc4-indeling komt niet overeen met de gebruikte buurtindeling. Daarom kan het voorkomen dat een buurt die in feite aanliggend is, bij combinatie van kaarten van pc4 en buurt net niet aanliggend is. Daarom zijn alle buurten die binnen een straal van 200 meter van een aandachtswijk liggen als ‘aanliggend’ gedefinieerd. 14 Ministerie van VROM/WWI, ´Leefbaarheid door de tijd’, RIGO en Atlas voor gemeenten i.o.v. VROM/WWI, 2009. 15 Zie voor de gebruikte methode: Schulenberg, R. en J. van Iersel, ‘Verkenning Regionale Profielen’; RIGO i.o.v. VROM/WWI, Den Haag, 2008. Figuur 1 Zoekgebied rond aandachtswijk Klarendal (Arnhem) 14 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 15

Pagina 17

Interactieve digitale studiegids, deze reclamefolder of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van internet magazines.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication