woning in de regio verhuisd. De uitkomsten van deze analyse verschillen weinig met de uitkomsten van de verhuisanalyse van de Haagse aandachtswijken in paragraaf 4.7.4. Het belangrijkste verschil is dat een iets groter aandeel bewoners binnen de Rotterdamse aandachtswijken een woning heeſt gevonden in vergelijking met de Haagse aandachtswijken. Maar daarbij moet worden bedacht dat de Tabel 25 Verhuisanalyse Rotterdamse aandachtswijken47 Verhuizingen van huishoudens uit de aandachtsgroep: waarvan: Rotterdamse aandachtswijken in totaliteit groter zijn dan de Haagse aandachtswijken. Wanneer de verhuisanalyse wordt uitgebreid met het aanliggend gebied geldt voor zowel de Haagse als de Rotterdamse aandachtswijken dat ongeveer driekwart van de bewoners in één van de aandachtswijken of het aanliggend gebied terecht is gekomen. binnen de Rotterdamse aandachtswijken: buiten de Rotterdamse aandachtswijken: waarvan naar: 56% 44% aanliggende buurten: elders in de stad: elders in de regio: 47 44% 29% 27% In de regio Rotterdam ligt nog een aandachtswijk, namelijk Nieuwland in Schiedam. Verhuizingen vanuit deze wijk zijn niet meegenomen in de analyses in deze paragraaf. (Gebieden in) Nieuwland kunnen echter wel ontvangstgebieden van verhuizingen vanuit de zeven Rotterdamse aandachtswijken zijn. Figuur 89 Verhuizingen van huishoudens uit aandachtsgroep naar omliggende gemeenten 40% 30% 20% 10% 0% Capelle aan den Ijssel Schiedam Barendrecht Verdeling uitstroom Vlaardingen Maassluis Als aandeel van bevolking Albrandswaard 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 116 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Verdeling uitstroom Instroom als aandeel van bevolking Pagina 117

Pagina 119

Heeft u een jaarverslag, onlinekat of digi-flyers? Gebruik Online Touch: catalogus online plaatsen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication