Tabel 24 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie veiligheid aanliggend Toename geweldsmisdrijven Toename overlast Toename vernielingen totaal gebieden Verhuizingen In deze paragraaf wordt gekeken of er verhuisrelaties bestaan tussen de zeven Rotterdamse aandachtswijken en de potentiële ontvangstgebiedjes. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verhuizingen binnen de sociale huursector.45 Daarbij wordt ingezoomd op verhuizingen van de lagere inkomensgroepen die in één van de zeven aandachts0 8 26 46 stad 0 8 14 51 regio 8 11 22 73 totaal 9 27 62 170 wijken woonachtig waren.46 In Tabel 25 is te zien dat meer dan de helſt van de onderzochte bewoners verhuisd is naar een woning in één van de zeven Rotterdamse aandachtswijken. Van de resterende verhuizers is nog eens 44 procent in een aanliggende buurt terechtgekomen. Circa driekwart van de verhuisde lagere inkomensgroepen is dus binnen de aandachtswijken, of in de directe omgeving daarvan blijven wonen. Van het resterende deel is ongeveer de helſt binnen de stad gebleven en de helſt naar een 45 De bestanden met betrekking tot de verhuizingen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam en de Stichting Maaskoepel, een overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam. 46 Lagere inkomensgroepen zijn hierbij gedefinieerd als de huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Figuur 88 De bijdrage van de ontwikkeling van de overlast aan de ontwikkeling van de Leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* overlast, t.o.v. NL2008 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 Rotterdamse krachtwijken (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Rotterdam (pot. ont. rest van de stad) verschil Rotterdam (pot. ont. rest van de regio) Rotterdam * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel werklozen in de aandachtswijken is afgenomen. Hoofdstuk 4 Cases 115 Pagina 116

Pagina 118

Heeft u een gebruiksaanwijzing, modern media of ecatalogi? Gebruik Online Touch: weekblad digitaal publiceren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication