Tabel 23 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen Geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden 6 8 9 9 25 26 0 46 In de zeven Rotterdamse aandachtswijken daalde gemiddeld genomen het aantal geweldsmisdrijven en de overlast. Op het gebied van overlast zijn er in de zoekgebieden indicaties voor het vóórkomen van waterbedeffecten. Figuur 88 laat namelijk zien dat tegenover deze verbetering een toename van de overlast in de potentiële ontvangstgebieden van de drie typen zoekgebied staat. stad 12 5 12 3 30 21 0 51 regio 23 5 13 5 53 18 0 73 totaal 41 18 34 17 108 65 0 170 Daarnaast blijkt uit Tabel 24 dat in acht potentiële ontvangstgebieden in het aanliggend gebied van de aandachtswijken en in acht potentiële ontvangstgebieden in de rest van de stad de overlast is toegenomen. Tevens is het aantal vernielingen in 26 potentiële ontvangstgebieden in de aanliggende buurten toegenomen. Figuur 87 De bijdrage van de ontwikkeling van het aandeel niet-werkende werkzoekenden aan de ontwikkeling van de leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* niet-werkende werkzoekenden, t.o.v. NL2008 -0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 Rotterdamse krachtwijken (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Rotterdam (pot. ont. rest van de stad) verschil Rotterdam (pot. ont. rest van de regio) Rotterdam * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat de overlast in de aandachtswijken is afgenomen. 114 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 115

Pagina 117

Voor artikelen, online onderwijs catalogussen en clubmagazines zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw reclamefolders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication