Omslagpunt ‘early early warning’ Er zijn vier gebieden die zich rond het omslagpunt ‘early early warning’ bevinden geïdentificeerd met een relatief hoge instroom vanuit de Haagse aandachtswijken. Vooral het gebied in de Haagse buurt Hoge Veld valt in Figuur 78 op. In dit gebied maakt de instroom van lagere inkomensgroepen ongeveer acht procent van de lokale bevolking uit. Deze buurt ligt in de VINEX-wijk Het Wateringse Veld. De geïnterviewde lokale deskundige herkende deze wijk als gebied waar relatief veel lagere inkomensgroepen vanuit de aandachtswijken terechtkomen in de daar aanwezige sociale huurwoningen. Daarnaast ligt in Den Haag zo’n gebiedje met een relatief hoge instroom in de Bloemenbuurt, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in De Venen (Nootdorp) en in de gemeente Westland de Bloemenbuurt (Naaldwijk). Veiligheid In de vier Haagse aandachtswijken is gemiddeld genomen het aantal vernielingen afgenomen. In het aanliggend gebied en in de rest van de stad zijn in totaal acht potentiële ontvangstgebieden gevonden waar het aantal vernielingen is toegenomen. Deze gebieden liggen in Nieuw-Waldeck, Duindorp, Regentessekwartier, Laakkwartier, Binckhorst, Moerwijk en Erasmus Veld. In de regio Den Haag zijn ook verschillende van dit soort gebiedjes gevonden. De meeste liggen op zo’n afstand van de aandachtswijk dat het niet waarschijnlijk is dat de toename van het aantal vernielingen samenhangt met ontwikkelingen in de Haagse aandachtswijken. In Rijswijk (Havenkwartier) en Leidschendam-Voorburg (Bovenveen) zou dat mogelijk wel het geval kunnen zijn. Duidelijke aanwijzingen dat de toename in deze wijken samenhangt met de afname in de aandachtswijken zijn er niet. Daarnaast is in Figuur 79 te zien dat er binnen de Haagse aandachtswijken gebieden zijn waar het aantal vernielingen is toegenomen. Er waren aanwijzingen voor een waterbedeffect vanuit Den Haag Zuidwest naar de aanliggende buurt. In de aanliggende buurten zijn in Moerwijk en Erasmusveld gebiedjes te vinden waar het aantal vernielingen is toegenomen. Er zijn echter geen indicaties gevonden dat de ontwikkeling in deze buurten samenhangt met de gemiddelde verbetering in Zuidwest. Uit interviews met lokale deskundigen blijkt dat er binnen de aandachtswijken verschuivingen van veiligheidsproblemen zijn. Met name de Schilderswijk zou last hebben van problemen die oorspronkelijk hun herkomst in de Stationsbuurt vinden. In de Schilderswijk zijn inderdaad gebieden op de kaart te zien waar de veiligheidsproblematiek is toegenomen. Aangezien het hier om verplaatsingen binnen de aandachtswijken gaat, is er in de zuivere Figuur 79 Ontwikkeling van het aantal vernielingen in buurten rond de aandachtswijken Voorschoten Wassenaar Duindorp Leidschendam-Voorburg Bovenveen Regentessekwartier Stationsbuurt Binckhorst Transvaal Nieuw-Waldeck Schilderswijk Laakkwartier Moerwijk Den Haag Zuidwest Havenkwartier Rijswijk Erasmusveld Westland Toename vernielingen Haagse aandachtswijken Delft Pijnacker-Nootdorp 106 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 107

Pagina 109

Scoor meer met een online winkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication