volgens de gemeente inderdaad bewoners vanuit de Haagse aandachtswijken geherhuisvest. Ook in de oudere sociale huurvoorraad komen Hagenezen terecht. De Zoetermeerders die verhuizen komen relatief veel in nieuwbouwwoningen terecht, waardoor de achterblijvende huizen worden opgevuld door instroom uit Den Haag. Ongeveer een kwart van de vrijkomende woningen gaat naar Hagenezen. De lokale beleidsmedewerkers hebben echter ook het idee dat het getalsmatig met de instroom van lagere inkomensgroepen wel meevalt. Dit sluit aan bij de figuur. Er zijn wel gebiedjes met een negatieve leefbaarheidsontwikkeling te vinden waar de instroom relatief substantieel is, maar uiteindelijk gaat het maar om een beperkt deel van Zoetermeer. In de andere gemeenten met instroom van lagere inkomens groepen vanuit de Haagse aandachtswijken waren deze verhuizingen niet – of zeer beperkt - gericht op de potentiële ontvangstgebiedjes. Op de kaart zijn over de regio verspreid nog wel potentiële ontvangstgebiedjes te vinden die verhuisrelaties met de vier aandachtswijken hebben, maar waar deze dermate beperkt zijn (kleiner dan twee procent) dat het niet plausibel is dat deze verhuizingen hebben bijgedragen aan de neergang van de leefbaarheid in deze gebieden. Omslagpunt ‘Early Warning’ Uit de verhuisanalyse is gebleken dat elf procent van de verhuizende Figuur 78 Instroom uit de aandachtswijken (als aandeel van de bevolking) in gebieden rond omslagpunt ‘early early warning’ Leiderdorp Leiden Wassenaar Voorschoten Zoeterwoude lagere inkomensgroepen uit de aandachtswijken terecht is gekomen in een gebied dat zich rond het omslagpunt ‘Early Warning’ bevindt. Voor 22 van deze gebieden kan de instroom relatief substantieel genoemd worden (met een instroom boven de twee procent van de bevolking). In Figuur 77 zijn deze gebieden afgebeeld. In drie van de vier aandachtswijken zijn geen van deze gebieden te vinden, maar in de aandachtswijk Zuidwest zijn vijf gebieden geïdentificeerd die rond het omslagpunt liggen en die met relatief veel instroom te maken hebben gehad. Verder zijn er in Den Haag nog meer van dit soort gebiedjes te vinden in Waldeck, Loosduinen, Valkenhofkwartier en Moerwijk-Oost. Direct aan de grens met Den Haag liggen in Rijswijk verschillende van deze gebiedjes in de buurt Spoorzicht. In Rijswijk zijn verder nog gebiedjes te vinden in de Ministerbuurt, de Muziekbuurt en in het Rembrandtkwartier. De Muziekwijk wordt door de lokale deskundige van de gemeente genoemd als wijk die te maken heeſt met instroom van lagere inkomensgroepen uit Den Haag. In Zoetermeer is in de wijk Noordhove een gebiedje te vinden en in de gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt zo’n gebiedje in de buurt De Venen in Nootdorp. Ten slotte zijn er twee gebiedjes in de gemeente Westland gevonden, namelijk in de Componistenbuurt (Naaldwijk) en in de Burgemeestersbuurt (Honselersdijk). Rijnwoude Leidschendam-Voorburg Bloemenbuurt Transvaal Schilderswijk Stationsbuurt Zoetermeer Den Haag Zuidwest De Venen Hoge Veld Rijswijk Noordhoeve Pijnacker-Nootdorp Honselersdijk Westland Bloemenbuurt Delft Aandeel verhuizingen EEW 2 - 4 % Lansingerland Zuidplas Midden-Delfland Rotterdam Schiedam Rotterdam 4 - 6 % 6 - 8 % > 8 % Haagse aandachtswijken Hoofdstuk 4 Cases 105 Pagina 106

Pagina 108

Voor clubbladen, online onderwijsmagazines en gidsen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication