Potentiële ontvangstgebieden In 39 potentiële ontvangstgebiedjes is de instroom groter geweest dan twee procent van de bevolking. In Figuur 76 is te zien waar deze gebiedjes liggen. Voor deze gebiedjes geldt dat er indicaties zijn dat de instroom heeſt bijgedragen aan een negatieve leefbaarheidsontwikkeling. Veel van deze gebiedjes liggen in de aandachtswijken zelf, en dan vooral in de Schilderswijk en Zuidwest. In Transvaal zijn geen potentiële ontvangstgebieden gevonden met een relatief sterke instroom. Uit de verhuisanalyse bleek al dat ongeveer de helſt van de verhuizende bewoners uit de vier aandachtswijken een woning betrekt binnen diezelfde vier aandachtswijken. Uit een interview met een lokale deskundige is naar voren gekomen dat lokaal wordt gedacht dat met name de Schilderswijk last heeſt gehad van instroom uit de andere aandachtswijken, en dan vooral Transvaal. In de directe omgeving van de aandachtswijken zijn gebiedjes met een relatief hoge instroom te vinden in het Regentessekwartier, het Laakkwartier, Moerwijk-Oost en Waldeck. In de rest van Den Haag zijn in het Valkenboschkwartier en Mariahoeve nog twee gebiedjes met een relatief hoge instroom te vinden. In Den Haag zelf maakt men zich vooral zorgen om het Regentessekwartier en Laakkwartier. Bij het Regentessekwartier heeſt men een dubbel gevoel: er zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen, waarbij die laatste (mede) te maken hebben met de instroom van kansarmen. In het Laakkwartier staan vooral goedkopere sociale huurwoningen. En bewoners die uit de aandachtswijken moeten vertrekken komen veelal in dat soort woningen terecht. Buiten Den Haag zijn in Rijswijk van dit soort gebiedjes te vinden, namelijk in de buurten Artiestenbuurt, in Te Werve en in het Havenkwartier. Uit een interview met een beleidsmedewerker van de gemeente is gebleken dat men de indruk heeſt dat sommige buurten aan het ‘Verhagen’ zijn. Het gaat daarbij zowel om autochtone als allochtone Hagenezen, waarbij de sociale problematiek meeverhuist. Vooral de oudere bewoners van Rijswijk hebben problemen met de instroom van Hagenezen, aangezien ze er een andere leefstijl op na houden. Het Havenkwartier wordt door de gemeente herkend als gebied waar de problematiek toeneemt. Er wordt hier al jaren gesproken over sloop of renovatie, en in afwachting van een definitieve beslissing is er weinig gebeurd om de problemen aan te pakken. Dit gebied heeſt niet alleen te maken gehad met een instroom vanuit Den Haag, maar ook met toenemende overlast van de zittende bewoners. Ten slotte zijn er in Zoetermeer in de wijken Buytenwegh en Oosterheem twee gebiedjes te vinden met een relatief substantiële instroom van lagere inkomensgroepen vanuit de vier Haagse aandachtswijken. Oosterheem is een VINEX-wijk en daar worden Figuur 77 Instroom uit de aandachtswijken (als aandeel van de bevolking) in gebieden rond omslagpunt ‘Early warning’ Leiderdorp Leiden Wassenaar Voorschoten Zoeterwoude Rijnwoude Leidschendam-Voorburg Valkenboschkwartier Transvaal Waldeck Zoetermeer Loosduinen Den Haag Zuidwest Moerwijk-Oost Spoorzicht Ministerbuurt Rijswijk Muziekbuurt Rembrandtkwartier Nootdorp Schilderswijk Stationsbuurt Laakkwartier Noordhoeve Pijnacker-Nootdorp Honselersdijk Westland Naaldwijk Delft Midden-Delfland Rotterdam Schiedam Aandeel verhuizingen EW 0,01 - 2% 2 - 4 % 4 - 6 % 6 - 8 % > 8 % Haagse aandachtswijken Lansingerland Zuidplas Rotterdam 104 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 105

Pagina 107

Voor publicaties, online onderwijs catalogussen en maandbladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw club bladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication