Het aandeel hoge inkomens is in de vier aandachtswijken (beperkt) toegenomen. Daar staat een daling van het aandeel hoge inkomens in de potentiële ontvangstgebieden in de rest van de stad tegenover. In de bovenstaande tabel blijkt dat in zeven potentiële ontvangstgebiedjes het aandeel hoge inkomens substantieel is afgenomen. Of deze ontwikkelingen samenhangen met ontwikkelingen in de aandachtswijken wordt in het volgende deel van deze paragraaf met behulp van verhuisstromen geanalyseerd. De enige veiligheidsindicator die gemiddeld in de vier aandachtswijken een verbetering heeſt laten zien is het aantal vernielingen. Tegenover deze afname van het aantal vernielingen staat een toename in de aanliggende buurten (zie Figuur 74). Daarnaast laat Tabel 20 zien dat in 31 van de 103 potentiële ontvangstgebiedjes het aantal vernielingen is toegenomen. Slechts vier van deze gebiedjes liggen in het aanliggend gebied van de aandachtswijken, en nog eens vier in de rest van de stad. Tabel 20 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie veiligheid aanliggend toename vernielingen totaal gebieden Verhuizingen Om na te gaan of er verhuizingen vanuit de vier aandachtswijken naar de potentiële ontvangstgebiedjes met een negatieve ontwikkeling zijn geweest, wordt gebruikgemaakt van verhuisgegevens 4 16 stad 4 24 regio 23 63 vanuit de sociale huursector.42 42 totaal 31 103 Wanneer wordt ingezoomd op de Beschikbaar gesteld door de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Figuur 74 De bijdrage van de ontwikkeling van het aantal vernielingen aan de ontwikkeling van de leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* vernielingen, t.o.v. NL2008 0,005 0,000 -0,005 -0,010 -0,015 Haagse krachtwijken -0,020 (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Den Haag (pot. ont. rest van de stad) verschil Den Haag Den Haag (pot. ont. rest van de regio) * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aantal vernielingen in de aandachtswijken is toegenomen. Hoofdstuk 4 Cases 101 Pagina 102

Pagina 104

Interactieve internet brochure, deze nieuwsbrief of clubmagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van digitale folders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication