lagere inkomensgroepen,43 blijkt dat vanuit de vier aandachtswijken 2.700 huishoudens uit de sociale huursector zijn verhuisd. Een deel van deze verhuizingen zal veroorzaakt zijn door de sloop van circa 650 huurwoningen in de vier aandachtswijken. Mogelijk zijn er ook al huishoudens verhuisd vanwege de toekomstige sloop van hun woning. 43 Lagere inkomensgroepen zijn hierbij gedefinieerd als de huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. tabel 21 Verhuisanalyse Haagse aandachtswijken Verhuizingen van huishoudens uit de aandachtsgroep: Waarvan: binnen de aandachtswijken: buiten de aandachtswijken: waarvan naar: 47% 53% aanliggende buurten: elders in de stad: elders in de regio: Figuur 75 Verhuizingen van huishoudens uit aandachtsgroep naar omliggende gemeenten 40% 30% 20% 10% 0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 00% 46% 27% 27% Bijna de helſt van de huishoudens heeſt een nieuwe woning binnen één van de vier aandachtswijken gevonden (zie tabel 21). En van de helſt die naar een woning buiten de aandachtswijken is verhuisd, blijkt dat de helſt in een aanliggende buurt terecht is gekomen. Met andere woorden, ongeveer driekwart van de bewoners is in de omgeving van hun oude woning blijven wonen. Het resterende kwart van de verhuizingen is gelijkelijk verdeeld over de rest van de stad en de regio. Verdeling uitstroom Als aandeel van bevolking 102 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Zoetermeer Rijswijk Delſt Leidschendam-Voorburg Westland Pijnacker-Nootdorp Verdeling uitstroom Instroom als aandeel van bevolking Pagina 103

Pagina 105

Interactieve digi handleiding, deze publicatie of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van e-handleidingen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication