Indicatoren In de Haagse aandachtswijken is de werkloosheid gedaald, bleek hierboven. Tegenover deze opvallende ontwikkeling staat een toename van de gemiddelde werkloosheid in de potentiële ontvangstgebieden in de drie zoekgebieden (zie Figuur 72). Daarnaast is in Tabel 19 te zien dat in 67 van de 103 potentiële ontvangstgebiedjes de werkloosheid substantieel is toegenomen. Tabel 19 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden 5 1 2 7 8 7 0 16 stad 10 7 2 9 14 9 0 24 regio 14 4 14 7 45 23 0 63 totaal 29 12 18 23 67 39 0 103 Figuur 73 De bijdrage van de ontwikkeling van het aandeel hoge inkomens aan de ontwikkeling van de leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* inkomens meer dan 2x modaal, t.o.v. NL2008 -0,007 -0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,002 Haagse krachtwijken (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Den Haag (pot. ont. rest van de stad) verschil Den Haag (pot. ont. restvan de regio) Den Haag * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel hoge inkomens in de aandachtswijken is toegenomen. 100 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 101

Pagina 103

Heeft u een clubmagazine, turn pages of eweekbladen? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing online bladerbaar publiceren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication