5 Bedrijfsmiddelen en -eigendommen / e-mail, inter- en intranet Tijdens jouw werk kan je gebruik maken van allerlei IenM-faciliteiten zoals E-mail, inter- en intranet, laptop, PC, smartphone, (mobiele) telefoon en kopieermachine. Deze bedrijfsmiddelen zijn primair bedoeld voor zakelijk gebruik. Je mag deze zeer beperkt gebruiken voor privé-doeleinden. Wat nooit mag is, dat e-mail en internetfaciliteiten gebruikt worden voor het respectievelijk verspreiden en bezoeken/downloaden van sites met pornografische, discriminerende, aanstootgevende, racistische of (seksueel) intimiderende inhoud. Ook kettingbrief-achtige activiteiten zijn niet toegestaan. Behalve als hiervoor nadrukkelijk vooraf toestemming is verkregen, mag een dienstauto niet voor privé-doeleinden worden gebruikt. Hoewel misschien steeds minder actueel: de verzending van privé-post in dienstenveloppen is nog steeds niet toegestaan. Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Reglement houdende de beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens inzake internetgebruik door personen aan wie IenM toegang tot Internet biedt • BZK-brief nr. 2009/662800 d.d. 7/12/2009 Aanvulling Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk (onderdeel e-mail gedragslijn) • RWS-telefoniebeleid inzake het gebruik van door RWS beschikbaar gestelde telefoniemiddelen (maart 2010) Bewust integer | 11 Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een webshop in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication