Relevante regelgeving / circulaires / aanschrijvingen: • Artikel 50 ARAR (ARAR kent geen specifieke bepalingen over publieke uitingen, wel over goed ambtenaarschap) • Artikel 82a ARAR (procedurevereiste bij overtreding artikel 125a Grondwet) • Artikel 125a Ambtenarenwet (beperkingen ten opzichte van artikel 7 Grondwet) • Artikel 7 Grondwet (vrijheid van meningsuiting) • BZK-brief nr. AD 1998/U-50893 d.d. 23/9/1998 Aanwijzingen inzake externe contacten rijksambtenaren (deze aanwijzingen gelden ook voor externen) • Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren 30-6-2010, vastgesteld door de interdepartementale Voorlichtingsraad (VoRa) en het SGO (overleg van secretarissen-generaal) 10 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 31

Pagina 33

Voor verenigingsbladen, online onderwijs catalogi en rapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw maandbladen.

Bewust Integer Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication