Van de relatief beperkte verhuisstromen is ongeveer de helſt in één van de potentiële ontvangstgebieden met een negatieve leefbaarheidsontwikkeling terechtgekomen. De gebiedjes met instroom bevinden zich ofwel in de aanliggende buurten ofwel in en rond de buurt Kogerveld (zie Figuur 62). Maar de instroom is nergens boven de twee procent als aandeel van de bevolking uitgekomen. Dat betekent dat de instroom nergens zo omvangrijk is dat plausibel gemaakt kan worden dat de neergaande leefbaarheidsontwikkeling met deze instroom samenhangt. Omslagpunt ‘Early Warning’ Ruim twintig procent van de verhuisde lage inkomensgroepen komt in een gebiedje terecht dat zich rond het omslagpunt ‘early warning’ bevindt. Bijna al deze gebiedjes met een instroom bevinden zich in de directe omgeving van Poelenburg. In slechts één gebiedje in de Burgemeestersbuurt is de instroom relatief omvangrijk geweest. Maar aangezien zich redelijk veel gebiedjes in de omgeving rond dit omslagpunt bevinden, die in potentie te maken kunnen krijgen met instroom vanuit Poelenburg, is er aanleiding om de ontwikkelingen in de omgeving met belangstelling te blijven volgen. De kans bestaat immers dat hier een negatieve spiraal van leefbaarheidsontwikkeling ontstaat, met mogelijk leefbaarheidsproblemen in de toekomst als gevolg. Omslagpunt ‘early early warning’ Zes procent van de verhuizers vindt een woning in een gebied rond het omslagpunt ‘early early warning’. In vergelijking met de andere cases is dit een hoog aandeel. Maar gezien het beperkte aantal verhuizingen uit de wijk, is het in absolute zin een beperkte stroom. In één gebiedje in Wormerveer-Noord is de instroom groter dan twee procent en dus relatief substantieel. Conclusie Er zijn geen aanwijzingen voor waterbedeffecten vanuit Poelenburg gevonden. De maatregelen die genomen zijn zorgen op zichzelf niet voor verhuisstromen. Er staan wel complexen op de nominatie om gesloopt te worden, maar als gevolg van de crisis heeſt dit nog niet plaatsgevonden. De verhuisstromen die er zijn geweest zijn dus niet te relateren aan het beleid van de wijkaanpak. Daar bovenop zijn de verhuisstromen beperkt qua omvang en is buiten Poelenburg nergens een geconcentreerde substantiële instroom vanuit de aandachtswijk gevonden. Er is wel enige aanleiding gevonden om nader naar de gebieden rond het omslagpunt ‘early warning’ te kijken. In de directe omgeving van Poelenburg zijn verschillende van dit soort gebieden te vinden waar instroom vanuit Poelenburg heeſt plaatsgevonden. Met uitzondering van één gebiedje is de instroom echter dusdanig Figuur 64 Instroom uit Poelenburg (als aandeel van de bevolking) in gebieden rond omslagpunt ‘early early warning’ Hoofdstuk 4 Cases 93 Pagina 94

Pagina 96

Interactieve e-spaarprogramma, deze weekblad of flyer is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van digitale onderwijscatalogi.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication