Tabel 17 Aantal ontvangstgebieden die zich minder gunstig ontwikkeld hebben per indicator op de dimensie bevolkingssamenstelling aanliggend 1 0 2 1 7 3 0 8 afname aandeel hoogopgeleiden afname aandeel hoge inkomens afname aandeel midden inkomens toename aandeel lage inkomens toename aandeel werklozen toename aandeel allochtonen geen verslechtering op indicatoren totaal gebieden De ontwikkelingen op de totaalscore van de veiligheidsdimensie bleek geen aanleiding te zijn om waterbedeffecten op dit terrein te vermoeden. Ook de analyses op de indicatoren gaven geen aanleiding om iets dergelijks te vermoeden. Verplaatsing van veiligheidsproblemen lijkt in deze periode niet aan de orde te zijn geweest. Verhuizingen Poelenburg is maar een kleine aandachtswijk. Daarnaast zijn er de stad 5 1 1 0 10 5 0 11 regio 0 0 0 0 0 0 0 0 totaal 6 1 3 1 17 8 0 19 afgelopen jaren geen woningen gesloopt en zijn er weinig sloopplannen voor de nabije toekomst. Het aantal verhuizingen is in absolute zin daarom erg beperkt gebleven. In totaal zijn er ruim honderd huishoudens met een lager inkomen verhuisd. In Tabel 18 is te zien dat een derde binnen de aandachtswijk blijſt wonen. De twee derde die de aandachtswijk verlaat komt gelijkelijk verdeeld in de aanliggende buurt en de rest van de stad terecht. Figuur 62 Instroom uit Poelenburg (als aandeel van de bevolking) in gebieden met een achterblijvende leefbaarheidsontwikkeling (ten opzichte van de regionale trend) Hoofdstuk 4 Cases 91 Pagina 92

Pagina 94

Interactieve ebrochure, deze archief of spaarprogramma is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van digitale club bladen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication