Ontwikkelingen in de zoekgebieden Hoofdstuk 3 heeſt het aanliggend gebied en de rest van de gemeente Zaanstad aangewezen als zoekgebied voor eventuele waterbedeffecten. In beide zoekgebieden waren er indicaties op de dimensie bevolkingssamenstelling. In Figuur 60 zijn de potentiële ontvangst60 zijn de potentiële ontvangstzijn de potentiële ontvangstgebieden in Zaanstad afgebeeld. In de directe omgeving zijn inderdaad verschillende potentiële ontvangstgebieden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld in de Bomenbuurt, de Rosmolenbuurt, het Hoornse Veld en Peldersveld. Verder weg in de rest van de gemeente gaat het om gebieden in Kogerveld, Oud Koog en Westerspoor in Zaanstad, Rooswijk in Zaandijk, in het noorden van Wormerveer en in de Rosariumbuurt in Krommenie. Indicatoren De indicaties voor het vóórkomen van waterbedeffecten bleken vooral op de dimensie bevolkingssamenstelling te spelen. Wanneer nader naar de indicatoren op deze dimensie wordt gekeken, valt alleen de ontwikkeling van het aandeel hogere inkomens op. In Poelenburg (en het aanliggend gebied daarvan) is het aandeel tussen 2008 en 2010 toegenomen, terwijl in de rest van de stad een lichte daling te zien is (zie Figuur 61). De toename van het aandeel hogere inkomens in Poelenburg kan samenhangen met de opgeleverde nieuwbouw in dezelfde periode. Figuur 61 De bijdrage van de ontwikkeling van het aandeel hoge inkomens aan de ontwikkeling van de Leefbaarometer (als afwijking van het Nederlands gemiddelde in 2008)* inkomens meer dan 2x modaal, t.o.v. NL2008 -0,008 -0,007 -0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,002 -0,001 0,000 0,001 Ondanks de tegengestelde ontwikkeling uit Figuur 61, is de afname van het aandeel hoge inkomens beperkt gebleven. In slechts één van de negentien potentiële ontvangstgebiedjes is sprake geweest van een substantiële daling van dit aandeel (zie Tabel 17). In de meeste gebiedjes hangt de verslechtering samen met een toename van de werkloosheid. Of deze ontwikkelingen samenhangen met instroom vanuit Poelenburg wordt in het vervolg van deze paragraaf geanalyseerd. aandachtswijk zelf Poelenburg (pot. ont. aanliggend gebied) 2008 2010 Poelenburg verschil (pot. ont. rest van de stad) Poelenburg * Een positieve score in deze figuur betekent dat de indicator heeſt bijgedragen aan een verbetering van de leefbaarheid. In dit geval houdt dat in dat het aandeel hoge inkomens in Poelenburg is toegenomen. 90 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 91

Pagina 93

Heeft u een onderwijs catalogus, page flip flash of online kranten? Gebruik Online Touch: handleiding van papier naar online converteren.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication