ontwikkelingen in deze buurt met meer belangstelling te volgen. Daarnaast heeſt het centrum van Nijmegen mogelijk last van verplaatsing van de overlast van een groep jongeren die in Hatert woonachtig is, als gevolg van de repressieve aanpak van deze groep. Deze toename van de overlast is echter (nog) niet in de cijfers terug te vinden. 4.6 Poelenburg (Zaanstad) Poelenburg ligt in het zuidoosten van Zaandam. Poelenburg is gebouwd in de jaren zestig en zeventig als stadsuitbreiding voor de werknemers van de bedrijven in Zaandam. De wijk kent veel hoogbouwflats en aan de randen is een beperkt aantal eengezinswoningen en portiekflats te vinden. Ruim de helſt van de circa 3.100 woningen bestaat uit goedkope huurwoningen. Twee derde van de bewoners heeſt geen Nederlandse afkomst en circa veertig procent van de autochtone bevolking is ouder dan 55 jaar. Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde bewoner van de wijk is laag en veertien procent van de huishoudens is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het verloop in de wijk is groot. Vier van de tien huishoudens wonen er korter dan vijf jaar. Poelenburg is vooral een ‘opvangwijk’ voor starters en andere groepen die aangewezen zijn op goedkope huisvesting. Wijkaanpak In 2004 zijn de gewenste ontwikkelingen voor het zuidoostelijk deel van Zaandam in de tien tot vijſtien daaropvolgende jaren vastgelegd in de ‘Ontwikkelingsvisie Zuidoost’. In de ontwikkelingsvisie stonden vier thema’s centraal, namelijk sociaal, fysiek, economie en veiligheid. Er werd met name op ingezet om het sociale klimaat in Zuidoost - en vooral Poelenburg – te verbeteren. Op basis van deze ontwikkelingsvisie is in 2007 het ‘Masterplan Poelenburg’ tot stand gekomen. Het ‘Wijkactieplan Poelenburg’ borduurt hierop voort. Fysieke maatregelen Volgens de opstellers van het wijkactieplan is één van de grootste problemen in Poelenburg dat zogenaamde sociale stijgers geen wooncarrière kunnen maken binnen Poelenburg, bijvoorbeeld omdat er te weinig eengezinswoningen zijn. Bewoners die het economisch en sociaal beter krijgen vertrekken daarom uit de wijk. Om hierin verbetering te brengen bestaan plannen om 275 huizen in de middeldure sector te bouwen. Daarnaast wordt de ‘groene driehoek’ langs de snelweg A8 bij de wijk getrokken door er aantrekkelijke woningen aan het water te bouwen. Ten slotte komen er 150 extra woningen voor senioren. De kwalitatief slechte flats worden afgebroken. Door deze ingrepen moet het aantal woningen netto met circa 260 toenemen. Figuur 56 Leefbaarheid in Zaanstad en in de aandachtswijk Poelenburg *bron: Leefbaarometer 2010. 86 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Pagina 87

Pagina 89

Scoor meer met een online winkel in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication