Dimensie bevolkingssamenstelling (indicatie 2a) De regio’s Den Haag, Utrecht en Rotterdam waren de drie regio’s die op de algemene leefbaarheidsontwikkeling naar voren kwamen (indicatie 1a). Uit Figuur 27 blijkt dat voor deze drie regio’s geldt dat ook op het terrein van de dimensie bevolkingssamenstelling er indicaties voor het vóórkomen van een waterbedeffect zijn. Tevens komen de regio’s Nijmegen, Enschede, Alkmaar en Amsterdam naar voren als gebieden die zich in de selectiezone onder de oranje lijn bevinden, maar aangezien de algemene leefbaarheidsanalyses deze regio’s niet hebben aangewezen als gebieden waar mogelijk waterbedeffecten hebben gespeeld, zijn er dus geen indicaties in deze steden voor het optreden van waterbedeffecten. Overigens valt ook hier de negatieve samenhang tussen de ontwikkeling van de aandachtswijken en de ontwikkeling in de rest van de regio op. Aangezien deze samenhang erg zwak is (R2 dat echter geen aanwijzing voor een systematisch waterbedeffect. Verhuisstromen niet-werkende werkzoekenden (indicatie 2b) In Figuur 28 is te zien vanuit welke aandachtswijken een relatief groot aandeel niet-werkende werkzoekenden is verhuisd naar de ontvangstgebieden in de rest van de stad. Het gaat om de volgende Figuur 27 Meest positieve ontwikkeling van de dimensie bevolkingssamenstelling in de aandachtswijken vergeleken met de rest van de regio in gebieden met een score t/m matig positief Gemiddelde ontwikkeling Gemiddelde ontwikkeling wijken: Wielwijk/Crabbehof (Dordrecht), Overdie (Alkmaar), Zuidwest en Schilderswijk (Den Haag), Nieuwland (Schiedam) en West, Oud Zuid en Noord (Rotterdam). Vanuit de Haagse en Rotterdamse aandachtswijken zijn uit de andere analyses al aanwijzingen voor een waterbedeffect naar de regio naar voren gekomen. =6,2%) is Dimensie veiligheid (indicatie 2c) De regio’s Arnhem, Groningen en Heerlen bevinden zich, als het om de ontwikkeling van de veiligheidssituatie gaat, in het kwadrant rechtsonder. De meest positieve veiligheidsontwikkeling in één van de aandachtswijken in deze drie steden is dus samengegaan met een relatief mindere ontwikkeling van de veiligheid in de rest van de regio. Voor deze drie regio’s geldt dat er vanwege de totale leefbaarheidsontwikkeling geen reden is om aan te nemen dat een mogelijk waterbedeffect op dit deelgebied heeſt gezorgd voor een toename van de leefbaarheidsproblemen. selectielijn Nijmegen Alkmaar Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Enschede meest positieve ontwikkeling soc-ec. bevolkingssamenstelling in aandachtswijk *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling in de rest van de regio en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken 50 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Ontwikkeling soc-ec. bevolkingssamenstelling elders in de regio Gemiddelde ontwikkeling Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 51

Pagina 53

Scoor meer met een online shop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication