Tabel 5 Specifieke buurten (in zoekgebied van de aandachtswijk regio) met neergaande leefbaarheidsontwikkeling Ontwikkeling in specifieke buurten minder gunstig (indicatie 1c) Amsterdam Den Haag Enschede Nijmegen Rotterdam Utrecht X X X X Relatief veel bewoners in minder gunstig ontwikkelende gebieden (indicatie 1b) X X X X X Figuur 26 Meest positieve leefbaarheidsontwikkeling (t.o.v. de regio) in de aandachtswijken vergeleken met de ontwikkeling elders in de regio tussen 2008 en 2010 (voor gebieden met een score t/m matig positief) Gemiddelde ontwikkeling + 0,5 SD selectielijn Rotterdam Utrecht Den Haag meest positieve ontwikkeling aandachtswijk t.o.v. trend *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling elders in de regio -0,5 standaarddeviatie en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken +0,5 standaarddeviatie; De blauwe lijn geeſt aan op welke punten de aandachtswijken en het aanliggend gebied gelijk ontwikkeld zijn; Het gebied onder oranje selectielijn geeſt aan waar mogelijk sprake is geweest van waterbedeffecten. Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 49 Ontwikkeling elders in de regio t.o.v. trend Gemiddelde ontwikkeling - 0,5 SD Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 50

Pagina 52

Voor publicaties, online nieuwsbrieven en cursussen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw gidsen.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication