Tabel 5 Specifieke buurten (in zoekgebied van de aandachtswijk regio) met neergaande leefbaarheidsontwikkeling Ontwikkeling in specifieke buurten minder gunstig (indicatie 1c) Amsterdam Den Haag Enschede Nijmegen Rotterdam Utrecht X X X X Relatief veel bewoners in minder gunstig ontwikkelende gebieden (indicatie 1b) X X X X X Figuur 26 Meest positieve leefbaarheidsontwikkeling (t.o.v. de regio) in de aandachtswijken vergeleken met de ontwikkeling elders in de regio tussen 2008 en 2010 (voor gebieden met een score t/m matig positief) Gemiddelde ontwikkeling + 0,5 SD selectielijn Rotterdam Utrecht Den Haag meest positieve ontwikkeling aandachtswijk t.o.v. trend *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling elders in de regio -0,5 standaarddeviatie en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken +0,5 standaarddeviatie; De blauwe lijn geeſt aan op welke punten de aandachtswijken en het aanliggend gebied gelijk ontwikkeld zijn; Het gebied onder oranje selectielijn geeſt aan waar mogelijk sprake is geweest van waterbedeffecten. Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 49 Ontwikkeling elders in de regio t.o.v. trend Gemiddelde ontwikkeling - 0,5 SD Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 50

Pagina 52

Scoor meer met een webshop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication