Tabel 4 Indicaties voor potentiële waterbedeffecten in de delen van het zoekgebied elders in de stad met een leefbaarheid t/m matig positief Selectie algemene analyse Selectie algemene analyse ontwikkeling samenstelling bevolking Indicatie Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Heerlen Leeuwarden Maastricht Nijmegen Rotterdam Schiedam Utrecht Zaanstad Verschil met nulmeting Aan het einde van deze paragraaf wordt gekeken naar het verschil in uitkomsten met de nulmeting (‘Waterbedeffecten van het wijkenbeleid: nulmeting’). In Figuur 23 staat weergegeven hoe de uitkomsten van de analyses van de ontwikkeling tussen 2006 en 2008 zouden zijn met de aangepaste selectiecriteria volgens indicatie 1a. Hieruit volgt dat de aangepaste selectiecriteria drie steden identificeren waar mogelijk waterbedeffecten vanuit de aandachtswijken hebben gespeeld. Dat zijn er evenveel als voor de periode 2008-2010. Ook wanneer aan deze selectie de aandachtswijken worden toegevoegd waar op kleinschalig niveau aanwijzingen gevonden zijn voor waterbedeffecten in het zoekgebied rest van de stad (indicaties 1b en 1c), is het aantal aandachtswijken met indicaties in beide periodes ongeveer gelijk. Tussen 2006 en 2008 zijn in totaal negen aandachtswijken gevonden met indicaties voor waterbedeffecten elders in de stad, in de periode 2008-2010 zijn dat er acht. Als ten 1a 2a Selectie algemene analyse ontwikkeling veiligheid 2c Relatief veel bewoners in minder gunstige ontwikkelende gebieden 1b Ontwik keling in speci fieke buurten minder gunstig 1c Verhuisstroom nww-ers 2b X X X X X X X X X X X X X X X X X X slotte naar de dimensies veiligheid (indicaties 2c) en bevolkingssamenstelling (indicatie 2a) wordt gekeken, is het aantal wijken met indicaties voor waterbedeffecten in beide periodes ongeveer gelijk. De conclusie uit deze vergelijking is dus dat wijkenbeleid niet heeſt geleid tot een toename van waterbedeffecten in het zoekgebied ‘rest van de stad’. Er zijn namelijk voor ongeveer evenveel aandachtswijken aanwijzingen gevonden voor waterbedeffecten in de rest van de stad. X Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 45 Pagina 46

Pagina 48

Scoor meer met een web winkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden gebruiksaanwijzingen online.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication