Dimensie bevolkingssamenstelling (indicatie 2a) Voor Eindhoven, Nijmegen en Schiedam geldt dat ook op de dimensie sociaaleconomische bevolkingssamenstelling de ontwikkeling dusdanig is dat een waterbedeffect mogelijk heeſt bijgedragen aan de neergaande ontwikkeling in de rest van de stad. Voor deze drie steden geldt dat de bij indicatie 1a gevonden aanwijzing voor een waterbedeffect verband houdt met veranderingen van de sociaaleconomische bevolkingssamenstelling. Een vijſtal andere steden (Den Haag, Arnhem, Zaanstad, Enschede en Rotterdam) bevindt zich ook onder de oranje selectielijn. Voor deze steden geldt echter dat - aangezien ze op de totale leefbaarheidsontwikkeling niet onder de oranje selectielijn te vinden waren - deze ontwikkeling van de sociaaleconomische bevolkingssamenstelling niet samengaat met een sterke achteruitgang van de totale leefbaarheid, en er dus geen indicaties zijn dat er waterbedeffecten op de dimensie sociaaleconomische bevolkingssamenstelling hebben gespeeld. Verhuisstromen niet-werkende werkzoekenden (indicatie 2b) Figuur 21 laat zien vanuit welke aandachtswijken een relatief groot aandeel niet-werkende werkzoekenden is verhuisd naar de ontvangstgebieden in de rest van de stad. Het gaat hierbij om Figuur 20 Meest positieve ontwikkeling van de dimensie bevolkingssamenstelling in de aandachtswijken vergeleken met de rest van de stad in gebieden met een score t/m matig positief Gemiddelde ontwikkeling Maastricht Noordoost, Heechterp/Schieringen (Leeuwarden), Arnhems Broek, Malburgen/Immerloo, Klarendal en Presikhaaf (Arnhem) en, Korrewijkwijk (Groningen). Vanuit de Groningse aandachtswijken zijn eerder al indicaties voor een waterbedeffect naar de potentiële ontvangstgebieden in de rest van de stad gevonden. Dimensie veiligheid (indicatie 2c) In de meeste zoekgebieden van de aandachtswijken elders in de stad is de ontwikkeling van de veiligheidssituatie positief geweest. Op de dimensie veiligheid blijkt er slechts één combinatie te zijn waar de (best scorende) aandachtswijk een positieve veiligheidsontwikkeling heeſt doorgemaakt en de rest van de stad een negatieve leefbaarheidsontwikkeling, namelijk Dordrecht. Maar aangezien Dordrecht in de algemene leefbaarheidsanalyses (indicatie 1a) niet naar voren is gekomen als gebied waar een waterbedeffect heeſt gespeeld, is deze uitkomst geen indicatie voor het optreden van een waterbedeffect. Rotterdam selectielijn Schiedam Nijmegen Enschede Zaanstad Eindhoven Den Haag Arnhem meest positieve ontwikkeling soc-ec. bevolkingssamenstelling in aandachtswijk *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling in de rest van de stad en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken 42 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Ontwikkeling soc-ec. bevolkingssamenstelling elders in de stad Gemiddelde ontwikkeling Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 43

Pagina 45

Voor sportbladen, online whitepapers en onderwijs magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw reclamefolders.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication