Tabel 3 Specifieke buurten (in zoekgebied van de aandachtswijk rest van de stad) met neergaande leefbaarheidsontwikkeling Ontwikkeling in specifieke buurten minder gunstig (indicatie 1c) Dordrecht Eindhoven Enschede Groningen Heerlen Nijmegen Schiedam Zaanstad X X X X X X Relatief veel bewoners in minder gunstig ontwikkelende gebieden (indicatie 1b) X X X X X X Figuur 19 Meest positieve leefbaarheidsontwikkeling (t.o.v. de regio) in de aandachtswijken vergeleken met de ontwikkeling elders in de steden tussen 2008 en 2010 (voor gebieden met een score t/m matig positief) Gemiddelde ontwikkeling + 0,5 SD selectielijn Schiedam Nijmegen Eindhoven meest positieve ontwikkeling aandachtswijk t.o.v. regio *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling elders in de stad -0,5 standaarddeviatie en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken +0,5 standaarddeviatie; De blauwe lijn geeſt aan op welke punten de aandachtswijken en het aanliggend gebied gelijk ontwikkeld zijn; Het gebied onder oranje selectielijn geeſt aan waar mogelijk sprake is geweest van waterbedeffecten. Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 41 Ontwikkeling elders in de stad t.o.v. regio Gemiddelde ontwikkeling - 0,5 SD Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 42

Pagina 44

Voor club bladen, online jaarverslagen en artikelen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw kranten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication