Inhoud Conclusie en samenvatting Waterbedeffecten van het wijkenbeleid I Achtergrond van deze studie II Conclusie III Werkwijze IV V Resultaten van de generieke analyse Resultaten van de casestudies Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 De wijkaanpak 1.2 Monitoring van de wijkaanpak 1.3 Onderzoeksvraag 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 Opzet van het onderzoek 2.1 Begripsomschrijving waterbedeffect 2.2 Meten van een waterbedeffect 2.3 Bronnen 2.4 Afbakening zoekgebieden 2.5 Indicaties voor een waterbedeffect 2.6 Casusanalyse Hoofdstuk 3 Op zoek naar potentiële waterbedeffecten 3.1 Inleiding 3.2 Ontwikkelingen in de veertig wijken 3.3 Ontwikkelingen in de aanliggende buurten 3.4 Ontwikkelingen elders in de steden 3.5 Ontwikkelingen in de regio 3.6 Samenvatting Hoofdstuk 4 Cases 57 4.1 Selectie van cases 4.2 Aanpak 4.3 Bijlmer (Amsterdam) 4.4 De Bennekel (Eindhoven) 4.5 Hatert (Nijmegen) 4.6 Poelenburg (Zaanstad) 4.7 Den Haag 4.8 Rotterdam Bijlagen Bijlage 1 Regio-indeling 123 58 59 61 69 77 86 94 107 21 22 22 25 38 46 54 11 12 12 13 14 17 19 8 8 9 9 3 3 3 3 4 5 Pagina 3

Pagina 5

Voor relatiemagazines, online nieuwsbrieven en cursussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw mailings.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication