Indicatoren voor de selectie van cases In deze paragraaf is onderzocht voor welke aandachtswijken er indicaties zijn dat in het aanliggend gebied waterbedeffecten kunnen hebben gespeeld. In Tabel 2 zijn de uitkomsten van de verschillende analyses samengevat. De tabel moet als volgt gelezen worden. In de tweede kolom staat of er op basis van de algemene analyses (indicatie 1a; zie Figuur 9) een mogelijkheid is dat de ontwikkeling in het aanliggend gebied samenhangt met een waterbedeffect. In elf gevallen heeſt een leefbaarheidsontwikkeling in het aanliggend gebied (al dan niet in combinatie met de ontwikkeling in de aandachtswijk) plaatsgevonden die hiervoor indicatief is. Het gaat hier om het aanliggende gebied van: Doornakkers, Woensel-West en De Bennekel (Eindhoven), de Bijlmer (Amsterdam), Poelenburg (Zaanstad), Nieuwland (Schiedam), Wielwijk/Crabbehof (Dordrecht), de Hoogte (Groningen), Ondiep (Utrecht), Overdie (Alkmaar) en Malburgen (Arnhem). Voor acht van deze combinaties van aandachtswijk en aanliggend gebied zijn ook op het gebied van de sociaaleconomische bevolkingssamenstelling en/of veiligheidssituatie indicaties gevonden die op het vóórkomen van een waterbedeffect kunnen wijzen (indicaties 2a en 2c; zie kolommen drie en vier)21 . Deze acht combinaties zijn vet gemarkeerd in de tabel. Alleen voor Ondiep in Utrecht, Overdie in Alkmaar en Malburgen in Arnhem geldt dat er op basis van de dimensies bevolkingssamenstelling en veiligheidssituatie geen aanleiding is om de gevonden leefbaarheidsontwikkeling in verband te brengen met een waterbedeffect. Voor Wielwijk/ Crabbehof en Poelenburg geldt dat er relatief veel niet-werkende werkzoekenden vanuit de aandachtswijk naar het aanliggend gebied zijn verhuisd (indicatie 2b). 21 Voor het maken van de selectie zijn de indicaties 2a, 2b en 2c vooral ter ondersteuning gebruikt. Voor de indicaties 2a en 2c zijn alleen kruisjes gezet als er ook een aanwijzing voor een waterbedeffect op indicatie 1a is gevonden. Als er geen aanwijzingen voor de algemene leefbaarheid (1a), maar wel op één van de dimensies (bv Rotterdam Noord) is gevonden, is er in de derde en vierde kolom dus geen kruisje geplaatst. Voor indicatie 2b is alleen een kruisje gezet als er op de combinatie 1a en 2a/2c aanwijzingen voor een waterbedeffect gevonden zijn. Figuur 14 Ontwikkeling op de dimensie veiligheid in de aandachtswijken en het aanliggend gebied van die wijken Gemiddelde ontwikkeling De Hoogte (Groningen) Wielwijk-Crabbehof (Dordrecht) Den Haag Zuidwest Ontwikkeling veiligheid aandachtswijk *de x- en y-as representeren respectievelijk de gemiddelde ontwikkeling in het aanliggend gebied en de gemiddelde ontwikkeling in de aandachtswijken 34 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Waterbedeffecten van het wijkenbeleid Ontwikkeling veiligheid aanliggend gebied Gemiddelde ontwikkeling Diagonaal: gelijke ontwikkeling Pagina 35

Pagina 37

Heeft u een mailing, novia facts of web kranten? Gebruik Online Touch: whitepaper digitaal zetten.

Waterbedeffecten van het wijkenbeleid - 2008-2010 (eerste herhalingsmeting) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication